PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Structural Analysis - AM110020
Anglický název: Structural Analysis
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 20 / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kohout Michal prof. Ing. Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Kohout Michal prof. Ing. Ph.D. (02.11.2019)
The aim of the subject is to introduce to students the principles of basic spectral methods and their application in organic chemistry.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kohout Michal prof. Ing. Ph.D. (02.11.2019)

Students will be able to :

determine a structure of a molecule from spectra thanks to thorough training in:

1H and 13C NMR spectroscopy and basic 2D methods (COSY, HSQC, HMBC)

infrared spectroscopy

UV/Vis spectroscopy

mass spectrometry

Literatura -
Poslední úprava: Kohout Michal prof. Ing. Ph.D. (20.10.2019)

Williams D.H., Fleming I.: Spectroscopic methods in organic chemistry. 5. vydání. DH Williams & I Fleming.

Richards S.A., Hollerton J.C.: Essential Practical NMR for Organic Chemistry. 2011 John Wiley & Sons, Ltd.

Studijní opory -
Poslední úprava: Kohout Michal prof. Ing. Ph.D. (02.11.2019)

Materials from the lecturer available on-line via an e-learning portal.

Sylabus -
Poslední úprava: Kohout Michal prof. Ing. Ph.D. (02.11.2019)

1. The introduction to molecular spectroscopy, basic terms and principles.

2. NMR spectroscopy, background, basic terms and the utilization area.

3. 1H NMR in organic structural analysis.

4. 13C NMR in organic structural analysis.

5. Special NMR techniques.

6. Two-dimensional NMR spectroscopy, COSY, HETCOR.

7. Infrared spectroscopy, basic terms and principles of the method.

8. Area of characteristic vibrations and the fingerprint region.

9. Possibilities of practical applications in structural analysis.

10. UV-VIS spectroscopy, basic terms and principles of the method.

11. Practical application of UV-VIS in structural analysis.

12. Mass spectrometry, principles of the method, experimental set-up.

13. Ionization techniques, sample preparation, basic principles of fragmentation.

14. Practical application of MS in structural analysis of organic molecules.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kohout Michal prof. Ing. Ph.D. (02.11.2019)

Organic Chemistry II, Physics

 
VŠCHT Praha