PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Physical Chemistry of Polymers - AM112002
Anglický název: Physical Chemistry of Polymers
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Brožek Jiří prof. Ing. CSc.
Anotace - angličtina
The course is focused on distribution of molar mass of polymers, polymer chain dimensions in solution, thermodynamic of polymer solutions, theoretical basics of methods used in determination of polymer molar mass and polymer - solvent interactions.
Poslední úprava: Brožek Jiří (01.03.2018)
Literatura - angličtina

D: M. Chanda: Introduction to Polymer Science and Chemistry, CRC Press 2006; ISBN 978-0-8493-7384-8

D: L.H. Sperling: Introduction to Physical Polymer Science, John Wiley & Sons Inc. 2006; ISBN 978-0-471-70606-9

D: D: S. Koltzenburg, M. Maskos, O. Nuyken: Polymer Chemistry, Springer, 2017; ISBN 978-3-662-49277-2

Poslední úprava: Brožek Jiří (21.02.2018)
Sylabus - angličtina

1. Molar mass averages, distribution of molar mass.

2. Molar mass distribution functions, the most probable and other types of function.

3. Polymer chain dimensions, end to end distance, radius of gyration.

4. Thermodynamic of polymer solutions, entropy, enthalpy and Gibbs energy of mixing.

5. Solubility parameters, phase diagram polymer-solvent and polymer-solvent-nonsolvent.

6. Light scattering from polymer solutions.

7. Small-angle X-ray scattering, small-angle neutron scattering, dynamic light scattering.

8. Viscosity of polymer solutions, Einsten equation,determination of limiting viscosity number.

9. Mark-Houwink equation, viscometry methods.

10. Colligative properties in determination of molar mass.

11. Polymer fractionation, theory and experimental methods.

12. Size exclusion chromatography, calibration, concentration and molar mass detectors.

Poslední úprava: Brožek Jiří (20.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

In order to complete the subject the student has to pass a written examination test with a result better than 50%, and finally to pass successfully the oral examination.

Poslední úprava: Brožek Jiří (19.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha