PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Physics of Polymers - AM112016
Anglický název: Physics of Polymers
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kuta Antonín doc. Ing. CSc.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
The subject deals with polymer molecular and supramolecular structure, network formation, free volume concept, glass transition, crystallization, linear and rubber elasticity, viscoelasticity, melt flow properties, yielding and fracture, miscibility and swelling of polymers, electrical properties, transport properties. Fundamental knowledge of differential and integral calculi, combinatorics, thermodynamics and chemical structure of basic polymers are required. Exemplars and tasks for homework will be given at lectures. The exam consists of written (imposition with similar tasks) and oral part.
Poslední úprava: Kuta Antonín (28.02.2018)
Literatura - angličtina

D: Strobl G.: The Physics of Polymers, Springer, Berlin Heidelberg 2007, ISBN: 978-3-540-25278-8

D: Mills N.J.: Plastics. Microstructure and Engineering Applications. Third edition. Elsevier, Oxford, 2005. ISBN: 978-0-7506-5148-6

D: Ward I.M., Hadley D.W.: An Introduction to the Mechanical Properties of Solid Polymers. Xiley, Chichester 1998. ISBN: 0-471-93887-4

D: Mark J.E., Burak Erman B., Eirich F.R.: Science and Technology of Rubber. Third edition. Elsevier, New York, 2005. ISBN: 0-12-464789-3

Poslední úprava: Kuta Antonín (28.02.2018)
Sylabus -

Molecular structure, conformation, intermolecular forces, morphology of polymers.

Molar mass distribution, its effect on polymer properties.

Network formation, crosslinking theory, network structure.

Glass transition and free volume concept.

Thermodynamics and kinetics of crystallization.

Theory of rubber elasticity, its applications.

Viscoelasticity, models, Boltzmann superposition principle.

Transitions and polymer structure. time-temperature superposition.

Polymer melt flow properties - effects of shear rate, molar mass, temperature.

Mechanical properties. Introduction to fracture mechanics.

Miscibility and solubility of polymers. Swelling equilibrium. Phase separation.

Effects of anisotropy (orientation) on polymer properties. Polymer composites.

Electrical conductivity. Dielectric properties.

Diffusion of gases in polymer membranes. Heat capacity.

Poslední úprava: Kubová Petra (15.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

The student has to pass oral examination successfully to complete the subject. The assessment approval is required for the oral examination.

The approval is based on two written tests with total result of 60 % and more, or on closing test with 60 % and more.

Poslední úprava: Kuta Antonín (28.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha