PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Thermodynamics of Materials - AM126002
Anglický název: Thermodynamics of Materials
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 10 / 10 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Sedmidubský David prof. Dr. Ing.
Je záměnnost pro: M126002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
Thermodynamics of materials is an inseparable part of theoretical foundations of materials engineering. It deals with thermodynamic properties of solids and phase and chemical equilibria in heterogeneous systems. It allows to simulate various processes of materials preparation and treatment and so it contributes to better understanding of these processes and their optimization. This course proposes the above mentioned theme in slightly advanced form. Knowledge obtained within this course will be used in other materials related subjects in Mgr. study.
Poslední úprava: Leitner Jindřich (20.02.2018)
Literatura - angličtina

R:J.Leitner,P.Voňka:Termodynamika materiálů,Skripta VŠCHT,Praha,1992,8070801670

R:J.Leitner,P.Voňka:Termodynamika materiálů-příklady,Skripta VŠCHT,Praha,1997,8070802839

A:D.R.Gaskell,D.E.Laughlin: Introduction to Thermodynamics of Materials, 6th edition,CRC Press,2017,9781498757003

A:S.Stolen,T.Grande:Chemical Thermodynamics of Materials,John Wiley & Sons,2003,0471492302

Poslední úprava: Leitner Jindřich (20.02.2018)
Studijní opory - angličtina

http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/0470092688: Stolen,T.Grande:Chemical Thermodynamics of Materials (VSCHT E-zdroje)

Poslední úprava: Leitner Jindřich (22.02.2018)
Sylabus -

1. Thermodynamic functions and basic relations

2. Equation of state (p-V-T) and thermodynamic properties of solids

3. Phase equilibria in one-component system

4. Behavior of solutions - mixing and excess properties, ideal solutions

5. Excess properties in binary systems, model of regular solution, Redlich-Kister equation

6. Multicomponent dilute solutions, alternative standard states

7. Statistical model of solid solutions, lattice (Guggenheim) and sublattice (Hillert) models

8. Chemical equilibria of reactions involving pure condensed phases

9. (s)-(g) equilibria, Ellingham diagrams, Kellogg diagrams

10. Calculation of equilibrium composition of simple (s)-(g) heterogeneous systems

11. (s)-(l) and (s)-(s) equilibria of binary systems - construction and interpretation of phase diagrams

12. (s)-(l) and (s)-(s) equilibria of binary systems - calculation of equilibrium composition

13. Phase diagrams of ternary systems

14. Calculation of complex chemical equilibria in heterogeneous systems

Poslední úprava: Kubová Petra (15.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

Acquiring credit for solving examples of individual projects of students, successful completion of the test (at least 40%) and passing the oral exam.

Poslední úprava: Leitner Jindřich (20.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
4 / 4 98 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z individuálních projektů 10
Zkouškový test 40
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha