PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Laboratory project - Chemistry, Technology, and Materials I - AM150008
Anglický název: Laboratory project - Chemistry, Technology, and Materials I
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:7
E-Kredity: letní s.:7
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pabst Willi prof. Dr. Dipl.-Min.
Unger Uhlířová Tereza Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Anotace - angličtina
This laboratory project is a student's first individual project to be finalized with a written report. The project aims at developing the student's own scientific thinking, helps to acquire practical skills and detail experience in special laboratory techniques and is a first opportunity to show his or her ability to work under supervision on a given specialized topic. Apart from practical laboratory work the project usually contains also a literature search.
Poslední úprava: Kubová Petra (21.10.2019)
Literatura - angličtina

The literature for this laboratory project is determined at the beginning of the summer term individually for each student by his or her supervisor.

Poslední úprava: Kubová Petra (21.10.2019)
Sylabus - angličtina

The detailed program of this laboratory project is determined at the beginning of the summer term individually for each student by his or her supervisor.

Poslední úprava: Kubová Petra (21.10.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

By the end of the summer term the student has to prepare and present (defend) a project report, which is evaluated by the supervisor.

Poslední úprava: Kubová Petra (21.10.2019)
 
VŠCHT Praha