PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Hydrocarbons Analysis and Environment - AM215014
Anglický název: Hydrocarbons Analysis and Environment
Zajišťuje: Ústav technologie ropy a alternativních paliv (215)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Staš Martin Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Staš Martin Ing. Ph.D. (26.07.2018)
The course significantly extends the knowledge about theoretical principles and especially practical application of selected separation, spectroscopy and electrochemical analytical methods that are applicable for the characterization of complex hydrocarbon mixtures and contaminated samples from the environment.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Staš Martin Ing. Ph.D. (26.07.2018)

After completing the course, students will easily orientate in the problematics of the analysis of hydrocarbon mixtures and contaminated samples from the environment. They will understand in detail the principles of the individual analytical methods, the differences between them, their practical applications and they will be able to choose an appropriate method for the intended application. Within the preparing of their presentations, students will improve their presentation skills.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Staš Martin Ing. Ph.D. (09.11.2022)

S. Ch. Hsu: Analytical Advances for Hydrocarbon Research, Springer-Science+Business Media, LLC 2003. ISBN: 978-1-4613-4840-5.

J. G. Speight: Handbook of Petroleum Product Analysis; John Wiley & Sons: New Jersey (USA), 2002.

J. Mostecký, S. Hála, M. Kuraš, M. Popl: Analysis of hydrocarbon raw materials, STNL/ALFA 1984.

S. Hála, M. Kuraš, M. Popl: Analysis of Complex Hydrocarbon Mixtures; Elsevier: Amsterdam, 1981.

M. Staš, M. Auersvald, L. Kejla, D. Vrtiška, J. Kroufek, D. Kubička: Quantitative Analysis of Pyrolysis Bio-oils: A Review. Trends in Analytical Chemistry 2020, 126, 115857.

M. Staš, M. Auersvald, P. Vozka: Two-Dimensional Gas Chromatography Characterization of Pyrolysis Bio-oils: A Review. Energy & Fuels 2021, 35 (10), 8541–8557.

M. Staš, J. Chudoba, D. Kubička, J. Blažek, M. Pospíšil: Petroleomic Characterization of Pyrolysis Bio-oils: A Review. Energy & Fuels 2017, 31 (10), 10283-10299.

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Staš Martin Ing. Ph.D. (09.11.2022)

M. Pospíšil, M. Staš: Special analysis of fuels, internal educational presentations, available via e-learning.

M. Staš et al.: Hydrocarbon Analysis and Environment - electronic studying text, available via e-learning.

Sylabus -
Poslední úprava: Staš Martin Ing. Ph.D. (26.07.2018)

Předmět je rozdělen do tří základních bloků. V rámci prvního bloku budou probírány jednotlivé analytické (separační, spektroskopické a elektrochemické) metody využitelné pro analýzu uhlovodíkových směsí. Důraz bude kladen na rozšíření teoretických a praktických znalostí ohledně jednotlivých metod nabitých v předešlých letech studia. Druhý blok bude zaměřen na aplikace vybraných analytických technik v analýze uhlovodíkových směsí a kontaminovaných vzorků ze životního prostředí. Třetí blok bude věnován přípravě o obhajobě projektu.

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: Staš Martin Ing. Ph.D. (19.07.2018)

Analytical Chemistry I

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Staš Martin Ing. Ph.D. (26.07.2018)

Project defense.

Written test and an oral exam.

 
VŠCHT Praha