PředmětyPředměty(verze: 950)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Hydrocarbons Analysis and Environment - AM215014
Anglický název: Hydrocarbons Analysis and Environment
Zajišťuje: Ústav technologie ropy a alternativních paliv (215)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Staš Martin Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Staš Martin Ing. Ph.D. (16.09.2023)
The course significantly extends the knowledge about theoretical principles and especially practical application of selected separation, spectroscopy and electrochemical analytical methods that are applicable for the characterization of complex hydrocarbon mixtures and contaminated samples from the environment. The course is divided into two basic blocks. Within the first block, individual analytical (separation, spectroscopic and electrochemical) methods for analysis of hydrocarbon mixtures will be discussed. Emphasis will be given on extending the theoretical and practical knowledge about the different methods obtained in previous years of study. The second block will focus on the application of selected analytical techniques in the analysis of hydrocarbon mixtures and contaminated samples from the environment. After completing the course, students will easily orientate in the problematics of the analysis of hydrocarbon mixtures and contaminated samples from the environment. They will understand in detail the principles of the individual analytical methods, the differences between them, their practical applications and they will be able to choose an appropriate method for the intended application.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Staš Martin Ing. Ph.D. (16.09.2023)

M. Staš et al.: Analysis of Fuels - study text, 2023 (available via e-learning).

M. Staš et al.: Hydrocarbon Analysis and Environment - powerpoint presentations (available via e-learning).

S. Hála, M. Kuraš, M. Popl: Analysis of Complex Hydrocarbon Mixtures, Elsevier, 1981. ISBN: 0-444-99734-2.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Staš Martin Ing. Ph.D. (16.09.2023)

1. Introduction - classification of analytical methods, qualitative and quantitative analysis.

2. Separation methods in analysis (distillation, absorption, adsorption, extraction) - instrumentation, sample preparation and own execution, evaluation of results, examples.

3. Chromatography - introduction, classification, basic terminology, qualitative and quantitative analysis, areas of application.

4. Gas chromatography - columns, detectors, injectors, GC configuration, sample preparation for analysis, application examples.

5. Liquid chromatography (HPLC, LSC, GPC) - working conditions, instrumentation, detectors for LC, sample preparation, examples of use.

6. UV, fluorimetry - principle, advantages/disadvantages, instrumentation, sample preparation and own execution, quality/quantity, examples of use.

7. FTIR - principle, advantages/disadvantages, instrumentation, sample preparation and own execution, evaluation of results - quality/quantity, examples of use.

8. MS, NMR - principle, advantages/disadvantages, instrumentation, sample preparation and own execution, evaluation of results, examples of use.

9. Determination of metals and elements - AAS, AES, ICP, X-ray - principle, advantages/disadvantages, instrumentation, sample preparation and own execution, evaluation of results, examples of use.

10. Thermal methods - DTA, TGA, DSC, pyrolysis - principle, advantages/disadvantages, instrumentation, evaluation of results, examples of use.

11. Evaluation of the quality of gaseous fuels - an overview of monitored parameters, their importance, choice of appropriate methodologies for sampling and own analysis.

12. Evaluation of the quality of oil fractions and products - overview of monitored parameters, their significance, choice of appropriate analysis methodologies.

13. Evaluation of the quality of solid fuels and products of their processing - overview of monitored parameters, choice of appropriate methodologies for sampling and own analysis.

14. Special trace analyzes of selected pollutants - PAHs, PCBs, aldehydes, phenols, VOCs, sulfur substances, organometals; collection and preparation of samples.

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: Staš Martin Ing. Ph.D. (15.09.2023)

None.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina
Poslední úprava: Staš Martin Ing. Ph.D. (15.09.2023)

A successful completion of written and oral exam.

 
VŠCHT Praha