PředmětyPředměty(verze: 924)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Fuel Processing and Utilization - AM215015
Anglický název: Fuel Processing and Utilization
Zajišťuje: Ústav technologie ropy a alternativních paliv (215)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Šimáček Pavel doc. Ing. Ph.D.
Kyselová Veronika Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2018)
Předmět je zaměřen na pochopení základního zpracování a využití fosilních a alternativních paliv. Studenti jsou seznámeni se základními technologiemi zpracování ropy, uhlí a zemního plynu, s užitnými vlastnostmi finálních produktů a se způsoby jejich distribuce. Součástí předmětu je i základní přehled kapalných a plynných alternativních paliv.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2018)

Studenti budou umět:

Základy zpracování ropy a výrobu nejvýznamnějších ropných produktů.

Orientovat se v problematice motorových paliv a dalších ropných produktů.

Základy zpracování uhlí a zemního plynu.

Orientovat se v problematice alternativních kapalných a plynných paliv.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2018)

Z:Modern Petroleum technology, vol. 2 Downstream, edited by Alan G. Lucas, John Wiley & Sons, Ltd 2000, ISBN 0-471-98411-6

D: J.C. Guibet: Fuels and Engines 1, Éditions Technip, Paris 1999, ISBN 2-7108-0753-X

D: J.C. Guibet: Fuels and Engines 2, Éditions Technip, Paris 1999, ISBN 2-7108-0754-8

Studijní opory -
Poslední úprava: Šimáček Pavel doc. Ing. Ph.D. (27.04.2018)

Přednášky v elektronické podobě zveřejněné na příslušném E-learningovém kursu.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2018)

Osnova předmětu:

1.Ropa - původ, složení, těžba a zpracování, spotřeba

2.Atmosférická a vakuová destilace ropy, termické a katalytické krakování výše vroucích ropných frakcí

3.Katalytické hydrokrakování výše vroucích ropných frakcí, výroba vodíku, zpracování sulfanu

4.Technologie pro rafinaci a výrobu motorových paliv

5.Vlastnosti a využití motorových paliv

6.Distribuce motorových paliv

7.Výroba a vlastnosti mazacích a topných olejů

8.Alternativní kapalná motorová paliva

9.Uhlí a další pevná paliva - původ, zásoby, základní vlastnosti, těžba a zpracování

10.Pyrolýzy uhlí - produkty a zpracování

11.Zplyňování uhlí, zpracování a využití produktů

12.Plynná paliva - rozdělení, výroba, základní vlastnosti

13.Zemní plyn - výroba, zpracování, přeprava a distribuce

14.Alternativní plynná paliva - vodík, bioplyn, LPG, LNG, CNG

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2018)

žádné

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Šimáček Pavel doc. Ing. Ph.D. (27.04.2018)

Písemný test a doplňující ústní zkouška.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 70
Ústní zkouška 30

 
VŠCHT Praha