PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Communication and writing skills for engineers I - AM217029
Anglický název: Communication and writing skills for engineers I
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, KZ [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Bartáček Jan prof. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (08.06.2022)
The purpose of this course is to learn strategies to develop scientific research. This course deals with the planning and execution of a research project, the available scientific information sources, techniques for literature search, validity and reliability of information sources, critically reading and evaluating papers, experimental design, data collection, presenting results and research proposals through oral presentations and writing scientific publications. The students will also be supervised in developing a research plan and starting up the literature review for a specific research project.
Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (08.06.2022)

https://tvp.vscht.cz/students/imete

 
VŠCHT Praha