PředmětyPředměty(verze: 912)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Bioengineering I - AM319004
Anglický název: Bioengineering I
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 15 / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Halecký Martin doc. Ing. Ph.D.
Páca Jan prof. Ing. DrSc.
Záměnnost : M319004, N319008
Je záměnnost pro: M319004
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (25.04.2018)
Předmět je zaměřen na pochopení a kvantitativní popis biologických procesů v souvislosti s jejich prováděním za definovaných podmínek umožňujícím dosažení opakovatelnosti výsledků. Základem jsou principy kinetiky, bilancování a měření a regulace biologických procesů včetně navrhování částí zařízení.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (25.04.2018)

Studenti budou umět:

Orientovat se v biologických, chemických a inženýrských procesech v biotechnologickém průmyslu

Popsat a hodnotit základní biokatalytické procesy.

Kvantitativně vyhodnotit experimentální data z procesů katalyzovaných biologickým činitelem a bilancovat biotechnologické procesy.

Navrhnout míchací a aerační zařízení bioreaktorů.

Literatura -
Poslední úprava: Halecký Martin doc. Ing. Ph.D. (11.11.2022)

Z - Moo-Young M., (2019) Comprehensive Biotechnology. Elsevier, ISBN: 9780444640475

Z - Katoh S., Horiuchi J., & Yoshida F. (2015). Biochemical Engineering: A Textbook for Engineers, Chemists and Biologists. Wiley, ISBN: 9783527338047

D - Meyer H.-P., & Schmidhalter D. (2014). Industrial Scale Suspension Culture of Living Cells. Wiley, ISBN: 978-3-527-68335-2

D - Kresta, S. M., Etchells, A. W., Dickey, D. S., & Atiemo-Obeng, V. A. (2016). Advances in industrial mixing: a companion to the Handbook of industrial mixing. Wiley, ISBN: 9781118944301

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (25.04.2018)

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=455

Sylabus -
Poslední úprava: Brányik Tomáš prof. Ing. Ph.D. (10.05.2018)

1.Inženýrské aspekty biotechnologických procesů

2.Struktura bioprocesů, přehled zařízení a jednotkových operací

3.Metody optimalizace a modelování biologických procesů

4.Inženýrská kinetika chemických a enzymových reakcí,

5.Způsoby kultivace buněk - kinetika růstu buněk, vsádková kultivace

6.Způsoby kultivace buněk – přítokovaná, semikontinuální a kontinuální kultivace

7.Charakteristika toku fází - rozložení dob prodlení, modely toku

8.Sdílení hmoty - přenos kyslíku, způsoby aerace, měření a kvantifikace kLa

9.Specifika kultivace fototrofních mikroorganismů

10.Specifika kultivace rostlinných a tkáňových buněk

11.Míchání v bioreaktorech - teorie, příkon, homogenizace, střihové napětí

12.Sdílení tepla, tepelná bilance bioreaktoru, sterilizace, chlazení a ohřev

13.Zvětšování měřítka bioprocesů

14.Konstrukční materiály a koroze

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (25.04.2018)

Zápočtový test (hodnocený minimálně 50%).

Zkouškový test (hodnocený minimálně 50%).

Ústní zkouška.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,2 6
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,8 50
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha