PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Risks in Biotechnologies - AM319024
Anglický název: Risks in Biotechnologies
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Patáková Petra prof. Dr. Ing.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na pochopení manažerských systémů řízení jakosti a bezpečnosti produktů potravinářského a farmaceutického průmyslu. Dále seznamuje studenty s prováděním analýzy rizik, dodržováním pravidel bezpečnosti práce v laboratořích různého typu a kontrolními metodami, využívanými pro průkaz a stanovení mikroorganismů.
Poslední úprava: Patáková Petra (17.09.2023)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět se orientovat v požadavcích na dodržování legislativních požadavků při práci v laboratoři, dále v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Budou znát požadavky na práci s GMO, rozdíly mezi laboratořemi různého typu (výzkumná, QC, QA, akreditovaná, státní zkušební laboratoř).

Poslední úprava: Patáková Petra (17.09.2023)
Literatura -

Z:Drobník J. a kol. Mezinárodní pravidla pro práci v chemických a biologických laboratořích, Karolinum Praha 1995,8071840599

Z:Šilhánková L. Hygiena mikrobiálních výrob, VŠCHT Praha 1997, 807080274X

Z:Sprenger R. A.: Hygiena potravin pro středně pokročilé, Qualifood Šumperk 2003, 1-904544.19-3

D:Wareing P.: HACCP: A toolkit for Implementation, RSC Publishing, 2010,978-1-84973-208-6

Poslední úprava: Patáková Petra (17.09.2023)
Studijní opory -

http://eso.vscht.cz

Poslední úprava: Patáková Petra (17.09.2023)
Sylabus -

1.Bezpečnost práce v různých typech mikrobiologických laboratoří; požadavky na vybavení laboratoře.

2. Správná laboratorní praxe, proces akreditace mikrobiologických laboratoří

3. Výskyt patogenních organismů a mykotoxinů v potravinách a vodě.

4. Možnosti průkazu a stanovení patogenních a indikátorových organismů.

5. Dezinfekční prostředky v biotechnologiích; stanovení povrchové hygieny, stanovení mikroorganismů ve vzduchu.

6. Omezování kontaminace - sterilizace, mrazení, ozařování a další techniky.

7. Chemická anabióza - využití konzervačních látek.

8. Prediktivní mikrobiologie

9. Konstrukce ideálního závodu, procesní hygiena.

10. Zavádění a dodržování pravidel systému HACCP.

11. Správná výrobní a hygienická praxe v potravinářském a farmaceutickém průmyslu.

12. Dodržování iso-norem řady 9000; 22 000 a dalších.

13. Pravidla práce s geneticky modifikovanými organismy.

14. Legislativa EU a dalších států v potravinářství a farmaceutickém průmyslu

Poslední úprava: Patáková Petra (30.04.2018)
Studijní prerekvizity -

Mikrobiologie

Poslední úprava: Patáková Petra (17.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Prezentace samostatného úkolu (25%), ústní zkouška (75%).

Poslední úprava: Patáková Petra (17.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Obhajoba individuálního projektu 30
Ústní zkouška 60

 
VŠCHT Praha