PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Enzymology - AM320010
Anglický název: Enzymology
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 15 / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://web.vscht.cz/spiwokv/enzymologie/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Spiwok Vojtěch prof. Ing. Ph.D.
Valentová Olga prof. RNDr. CSc.
Záměnnost : M320010, N320034
Je záměnnost pro: M320010
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět představuje v části věnované obecné enzymologii názvosloví enzymů, jejich kovalentní struktury a struktury kofaktorů, enzymovou kinetiku, stanovení katalytické aktivity, regulace aktivit enzymů v buňce, medicinální enzymologii, enzymové inženýrství a mechanismy enzymových reakcí. V části věnované aplikované enzymologii je představena průmyslová produkce enzymů, využití enzymů jednotlivých tříd v různých odvětví průmyslu, žádoucí a nežádoucí změny v potravinářských surovinách spojené s enzymy a role enzymů v analytické chemii, klinické diagnostice molekulárně biologickém výzkumu a organické synthese.
Poslední úprava: Kubová Petra (30.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Navrhovat experimenty pro charakterizaci a využití enzymů a vyhodnotit jejich výsledky v rámci biochemického výzkumu, vývoje léčiv, v potravinářských a nepotravinářských technologiích a analytice

Poslední úprava: Kubová Petra (30.01.2018)
Literatura -

D: A.G. Marangoni (Ed.): Enzyme Kinetics. John Wiley & Sons, Inc. 2003, ISBN: 9780471159858 (printed), 9780471267294 (online)

D: H. Bisswanger: Enzyme Kinetics. Wiley-VCH Verlag GmbH, 2002, ISBN: 9783527303434 (printed), 9783527601752 (online)

D: R.J. Whitehurst, M. van Oort: Enzymes in Food Technology, Blackwell Publishing Ltd, 2010, ISBN: 9781405183666 (printed), 9781444309935 (online)

D: J. Polaina, A.P. MacCabe: Industrial Enzymes : Structure, Function and Applications, Springer Dordrecht NLD, 2007, ISBN: 9789048173549 (printed), 9781402053771 (online)

D: J.R. Whitaker, A.G.J. Voragen, D.W.S. Wong, Handbook of Food Enzymology, CRC Press 2002 ISBN: 9780824706869 (printed), 9780203910450, (online)

D: W. Aehle: Enzymes in Industry, Wiley-VCH 2004 ISBN 9783527295920 (printed) 9783527602131 (online)

Poslední úprava: Spiwok Vojtěch (16.10.2019)
Studijní opory -

http://web.vscht.cz/spiwokv/enzymology/

http://biomikro.vscht.cz/vyuka/?Predmet=ae

Poslední úprava: Spiwok Vojtěch (16.10.2019)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Pro získání zápočtu je nutné písemně vypracovat řešení individuální úlohy z enzymové kinetiky v zadaném termínu.

Poslední úprava: Kubová Petra (30.01.2018)
Sylabus -

1. Struktura enzymů, kofaktorů, koenzymů a prosthetických skupin

2. Názvosloví enzymů, přehled enzymů jednotlivých tříd, tvorba systematických a povolených názvů enzymů

3. Enzymová kinetika, kinetika podle Michaelise a Mentenové, inhibice, vícesubstrátové reakce, výpočet kinetických parametrů nelineární regresí

4. Stanovení aktivit enzymů, využití optických, separačních, elektrochemických a dalších metod, výpočet aktivity enzymu

5. Regulace enzymových aktivit prostřednictvím nekovalentních interakcí a kovalentních modifikací, metody studia enzymů

6. Enzymy jako cíle léčiv, vývoj nových léčiv, termodynamika interakcí protein-ligand

7. Vysvětlení katalytické funkce enzymů, mechanismy enzymový reakcí, metody studia mechanismů enzymové katalýzy, enzymové inženýrství, racionální metody a metody řízené evoluce

8. Obecné vlastnosti technologických enzymů, jejich zdroje, hledání a produkce nových enzymů

9. Charakterizace nejdůležitějších enzymů používaných v technologiích

10. Využití enzymů v potravinářských technologiích

11. Využití enzymů v nepotravinářských technologiích

12. Biochemické změny v potravinách a potravinářských surovinách

13. Enzymy jako analytická činidla a jako diagnostické nástroje

14. Biotransformace, enzymy v organické synthese

Poslední úprava: Kubová Petra (30.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Biochemie I (AB320001, B320001)

Studenti by měli mít předchozí znalosti obecné biochemie (struktura a funkce proteinů, lipidů, sacharidů a nukleových kyselin, stavba buňky, základní metabolické dráhy, centrální dogma molekulární biologie, funkce a klasifikace enzymů).

Poslední úprava: Spiwok Vojtěch (22.03.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Pro účast na zkoušce je nutné získání zápočtu. Pro něj je nutné písemně vypracovat řešení individuální úlohy z enzymové kinetiky v zadaném termínu. Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Pro účast na ústní zkoušce je nutné získat alespoň 50 % bodů z písemné části a zároveň více než 15 % z obecné části (maximum 50 %) a více než 15 % z aplikované části (maximum 50 %).

Poslední úprava: Kubová Petra (30.01.2018)
 
VŠCHT Praha