PředmětyPředměty(verze: 950)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Environmental Microbiology - AM320045
Anglický název: Environmental Microbiology
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: 16 / 16 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Uhlík Ondřej prof. Ing. Bc. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Uhlík Ondřej prof. Ing. Bc. Ph.D. (15.03.2022)
The aim of the classes is to familiarize students with the microbial diversity in different environments as well as processes typical of the particular environment. The major items of interest will involve the biosphere formation, microbial diversity and its analysis, biogeochemical cycles, biodegradation and bioremediation.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Uhlík Ondřej prof. Ing. Bc. Ph.D. (23.04.2018)

Student will understand the basics of microbial processes proceeding in the environment and their implications for maintaining equilibrium in the biosphere. In addition, students will acquire both theoretical and practical knowledge in the field of microbial diversity analyses.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Uhlík Ondřej prof. Ing. Bc. Ph.D. (23.04.2018)

Michael T. Madigan,‎ Kelly S. Bender,‎ Daniel H. Buckley,‎ W. Matthew Sattley,‎ David A. Stahl: Brock Biology of Microorganisms; Pearson 2017. ISBN-13: 978-0134261928, ISBN-10: 0134261925

Eugene L. Madsen: Environmental Microbiology: From Genomes to Biogeochemistry; John Wiley & Sons 2011. ISBN 1444357980, 9781444357981

Terry Gentry, Raina M. Maier, Ian L. Pepper, Charles P. Gerba: Environmental Microbiology; Academic Press 2008. ISBN 0123705193, 9780123705198.

Wen-Tso Liu, Janet K. Jansson: Environmental Molecular Microbiology; Horizon Scientific Press 2010. ISBN 1904455522, 9781904455523.

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Uhlík Ondřej prof. Ing. Bc. Ph.D. (23.04.2018)

https://www.frontiersin.org/journals/microbiology

http://www.nature.com/ismej/index.html

http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-EMI.html

http://aem.asm.org/

http://rdp.cme.msu.edu

http://umbbd.ethz.ch/

http://fungene.cme.msu.edu

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Uhlík Ondřej prof. Ing. Bc. Ph.D. (15.03.2022)

1. Biosphere formation. Microbial cell. Fundamentals of microbiology.

2. Microbial cell structure and function.

3.-4. Microbial metabolism.

5.-6. Microbial diversity and its levels, analysis of microbial diversity.

7. Structure and organization of microbial communities. Microbial interactions. Communication of microorganisms, quorum sensing, biofilms.

8.-10. Biogeochemical cycles of carbon, nitrogen, sulfur, iron, halogens, role of microorganisms in these cycles, biocorosion.

11.-12. Classification of pollutants, persistent organic pollutants, microbial degradation of persistent compounds.

13. Bioremediation - methods using microorganisms to remove xenobiotics from the environment.

14. New trends in environmental microbiology.

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: Uhlík Ondřej prof. Ing. Bc. Ph.D. (15.03.2022)

Basic (bachelor-level) knowledge of biochemistry and microbiology

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina
Poslední úprava: Uhlík Ondřej prof. Ing. Bc. Ph.D. (23.04.2018)

Presentation on selected topic

Oral exam

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0 1
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 0.5 13
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha