PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Bioactive Natural Compounds - AM342001
Anglický název: Bioactive Natural Compounds
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (124)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Lapčík Oldřich prof. Dr. RNDr.
Záměnnost : M342001, N342009
Je záměnnost pro: M342001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět seznamuje se základními strukturními skupinami biologicky aktivních přírodních látek a jejich reprezentativními zdroji, zejména v rostlinné říši, diskutovány jsou i vybrané farmakologicky významné produkty hub a mikroorganismů. Vedle farmakologických aktivit jsou probrány i vybrané skupiny senzoricky aktivních látek (necukerná přírodní sladidla, hořké látky, olfaktoricky aktivní látky). Pro vybrané aktivity je uveden molekulový a buněčný princip aktivity a diskutován vztah mezi strukturou a aktivitou.
Poslední úprava: Kubová Petra (25.04.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Základní typy a mechanismy biologických aktivit

Základní strukturní typy primárních a sekundárních metabolitů

Příklady významných farmakologicky aktivních látek a jejich botanické zdroje

Základním způsobem se orientovat v odborné literatuře v oblasti fytochemie a farmakognosie

Poslední úprava: Kubová Petra (25.04.2018)
Literatura -

Z: Luděk Jahodář: Farmakobotanika - Semenné rostliny. Karolinum, Praha 2012. ISBN: 9788024620152

D: Pavel Valíček a kol.: Užitkové rostliny tropů a subtropů. Academia, Praha 2002. ISBN 80-200-0939-6

Z: Pavel Valíček: Rostlinné omamné drogy. Start 2002. ISBN: 80-86231-09-7

Z: Luděk Jahodář: Léčivé rostliny v současné medicíně - Co Mathioli ještě nevěděl. Brain Team, Praha 2010. ISBN 978-80-87109-22-9

D: Jean Bruneton: Pharmacognosy. Lavoisier Publishing Inc., Paris, 1999, reprint 2001.

ISBN: 1-898298-63-7

D: Paul M. Dewick: Medicinal Natural Products � A Biosynthetic Approach. John Wiley

& Sons Ltd., Chichester, England. 2002. ISBN 0471 49641 3

D: Joanne Barnes, Linda A. Anderson, J. David Philipson: Herbal Medicines.

Pharmaceutical Press, London, UK 2007. ISBN 978 0 85369 623 0

Poslední úprava: Kubová Petra (25.04.2018)
Studijní opory -

Poznámky k přednáškám

Poslední úprava: Kubová Petra (25.04.2018)
Sylabus -

1. Úvod do předmětu, historie, základní termíny, farmakognosie a chemosystematika.

2. Principy účinku biologicky aktivních látek, cíle biologické aktivity na molekulární, buněčné a orgánové úrovni.

3. Polysacharidy: vláknina, gumy, slizy, pektiny. Rostliny a mikroorganismy: Acacia sp., Astragalus gummifer, Ceratonia siliqua, Psilium sp., Leuconostoc sp., Gelidium sp., Glacilaria sp.

4. Specificky aktivní proteiny: Enzymy, lektiny, intensivně sladké proteiny. Rostliny: Carica papaya., Canavalia ensiformis, Ricinus communis, Abrus precatorius, Thaumatococcus sp., Pentadiplandra brazzeana.

5. Alkaloidy. Obecné vlastnosti, taxonomický výskyt, protoalkaloidy. Rostliny: Capsicum sp., Ephedra sp., Lophphora williamsi

6. Alkaloidy ovlivňující signální funkci acetylcholinu. Cytostatika. Rostliny: Atropa belladona, Erythroxylon cocca, Nicotiana sp., Areca catechu, Conium maculatum, Papaver somniferum, Cataranthus roseus, Physostigma venenosum, Strychnos sp., Galanthus sp., Narcissus sp.

7. Námelové alkaloidy, pseudoalkaloidy, purinové alkaloidy. Rostliny a houby: Claviceps purpurea, Aconitum sp., Veratrum sp., Coffea arabica, Camellia sinensis, Theobroma cacao, Ilex paraguayensis

8. Příklady bioaktivních glykosidů: Srdeční glykosidy, saponiny, glucosinoláty, kyanogenní glykosidy. Rostliny: Digitalis sp., Drimia maritima, Glycyrrhiza glabra, Aesculus hippocastanum, Hedera helix, Brassica sp., Manihot esculenta.

9. Fenolické látky I: Obecné vlastnosti. Jednoduché fenoly, fenolické kyseliny a jejich estery, kumariny. Rostliny: Myroxylon balsamum, Rosmarinus officinalis, Salix sp., Meliotus officinalis, Heracleum sp.

10. Fenolické látky II: Flavonoidy a lignany. Fytoestrogeny. Rostliny: Silybum marianum, Fagopyrum esculentum, Glycine max., Trifolium sp., Pueraria sp., Linum usitatissimum

11. Fenolické látky III. Třísloviny. Chinony. Orcinoly a floroglucinoly. Rostliny: Quercus sp., Juglans regia, Lawsonia inermis, Cassia sp., Rhamnus frangula, Humulus lupulus, Cannabis sp.

12. Terpenoidy I: Monoterpeny a esenciální oleje. Toxické diterpeny. Rostliny: Lavandula sp., Mentha sp., Thymus sp., Carum carvi, Citrus aurantium, Taxus sp., Croton sp., Daphne mezerum

13. Terpenoidy II: Triterpenoidy, steroidy a karotenoidy. Vitamin A a retinoidy. Rostliny: Betula sp., Cucurbita sp., Capsicum annuum, Crocus sp.,

14. Exkurze (Botanická zahrada)

Poslední úprava: Kubová Petra (25.04.2018)
Vstupní požadavky

Pro zahájení studia nejsou definovány žádné striktní požadavky na předchozí absolvování určitých předmětů. Při výkladu a následně i při zkoušce se ale předpokládá základní znalost organické chemie, biochemie a biologie.

Poslední úprava: Kubová Petra (25.04.2018)
Studijní prerekvizity -

Předmět počítá se znalostí organické chemie, biochemie a biologie na úrovni základního kurzu.

Poslední úprava: Kubová Petra (25.04.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Předmět je zakončen zkouškou, která má písemnou a ústní část.

Poslední úprava: Kubová Petra (25.04.2018)
 
VŠCHT Praha