PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Advanced Experimental Techniques: Laboratory - AM403034
Anglický název: Advanced Experimental Techniques: Laboratory
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Vrbka Pavel Dr. Ing.
Třída: Základní laboratoře
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Kurz je určen pro studenty magisterského studia a je zaměřen na praktické aplikace pokročilých metod fyzikální chemie.
Poslední úprava: Vrbka Pavel (31.05.2019)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

použít řadu špičkových přístrojů a aparatur buď komerčního původu, nebo sestrojených ad hoc vědeckými pracovníky ústavu a určených ke stanovení rozličných fyzikálně-chemických vlastností čistých látek či vícesložkových směsí.

Poslední úprava: Vrbka Pavel (31.05.2019)
Literatura -

Samostatné návody pro každou laboratorní práci. Návody jsou průběžně aktualizovány.

Poslední úprava: Vrbka Pavel (31.05.2019)
Studijní opory -

http://ufch.vscht.cz/studium/bc/laboratore_fch

Poslední úprava: Vrbka Pavel (31.05.2019)
Sylabus -

1. Spalovací kalorimetrie s kalorimetrem Parr 1351.

2. Měření difúzních koeficientů elektrolytů kapilární metodou.

3. Termodynamika palivového článeku.

4. Povrchové napětí.

5. Hustoměr A. Paar a jeho aplikace - stavové chování kapalin.

6. Kalorimetrie - diferenční skenovací kalorimetr TA Q1000.

7. Měření stavového chování ethanu a vyhodnocení doplňkových veličin.

Poslední úprava: Vrbka Pavel (31.05.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

K udělení zápočtu je nutné absolvovat všechny předepsané laboratorní práce, vypracovat a obhájit protokoly k nim

Poslední úprava: Vrbka Pavel (31.05.2019)
 
VŠCHT Praha