PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Advanced Experimental Techniques: Laboratory - AM403034
Anglický název: Advanced Experimental Techniques: Laboratory
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Garant: Vrbka Pavel Dr. Ing.
Třída: Základní laboratoře
Anotace -
Poslední úprava: Vrbka Pavel Dr. Ing. (31.05.2019)
Kurz je určen pro studenty magisterského studia a je zaměřen na praktické aplikace pokročilých metod fyzikální chemie.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Vrbka Pavel Dr. Ing. (31.05.2019)

Studenti budou umět:

použít řadu špičkových přístrojů a aparatur buď komerčního původu, nebo sestrojených ad hoc vědeckými pracovníky ústavu a určených ke stanovení rozličných fyzikálně-chemických vlastností čistých látek či vícesložkových směsí.

Literatura -
Poslední úprava: Vrbka Pavel Dr. Ing. (31.05.2019)

Samostatné návody pro každou laboratorní práci. Návody jsou průběžně aktualizovány.

Studijní opory -
Poslední úprava: Vrbka Pavel Dr. Ing. (31.05.2019)

http://ufch.vscht.cz/studium/bc/laboratore_fch

Sylabus -
Poslední úprava: Vrbka Pavel Dr. Ing. (31.05.2019)

1. Spalovací kalorimetrie s kalorimetrem Parr 1351.

2. Měření difúzních koeficientů elektrolytů kapilární metodou.

3. Termodynamika palivového článeku.

4. Povrchové napětí.

5. Hustoměr A. Paar a jeho aplikace - stavové chování kapalin.

6. Kalorimetrie - diferenční skenovací kalorimetr TA Q1000.

7. Měření stavového chování ethanu a vyhodnocení doplňkových veličin.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Vrbka Pavel Dr. Ing. (31.05.2019)

K udělení zápočtu je nutné absolvovat všechny předepsané laboratorní práce, vypracovat a obhájit protokoly k nim

 
VŠCHT Praha