PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Modern methods of molecular modelling - AM403066
Anglický název: Modern methods of molecular modelling
Zajišťuje: Centrum počítačového vzdělávání VŠCHT Praha (599)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/15, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Slavíček Petr prof. RNDr. Bc. Ph.D.
Sršeň Štěpán Ing. et Ing. Ph.D.
Muchová Eva RNDr. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
 
VŠCHT Praha