Semestral Project II - AM409005
Anglický název: Semestral Project II
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/5, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Garant: Slouka Zdeněk doc. Ing. Ph.D.
Lindner Jiří Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Záměnnost : M409005, N409039
Je záměnnost pro: M409005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2018)
V Semestrálním projektu CHIBIO II obvykle studenti pokračují v práci na tématu vybraném v Semestrálním projektu CHIBIO I, případně lze téma změnit po konzultaci s vedoucím nově vybrané práce. Cílem je rutinní zvládnutí dílčích úkolů při řešení konkrétního projektu, postupný přechod k samostatné tvůrčí práci a prezentace získaných poznatků odborné veřejnosti.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2018)

Studenti budou umět:

  • spolupracovat v rámci týmu na řešení vybraného výzkumného projektu
  • individuálně řešit dílčí úkoly
  • třídit, analyzovat a prezentovat získaná data / výsledky

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2018)

Individuální dle zaměření projektu.

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2018)

Individuální dle zaměření projektu.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2018)

1.-14. Spolupráce na řešení konkrétního projektu ve výzkumných laboratořích na ÚCHI.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (12.04.2018)

Chemické inženýrství I

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 4 112
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 100