PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Semestrální projekt oboru II - N409039
Anglický název: Semestral Project II
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Jahoda Milan doc. Dr. Ing.
Lindner Jiří Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Je záměnnost pro: M409005, AM409005
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
V Semestrálním projektu CHIBIO II obvykle studenti pokračují v práci na tématu vybraném v Semestrálním projektu CHIBIO I, případně lze téma změnit po konzultaci s vedoucím nově vybrané práce. Cílem je rutinní zvládnutí dílčích úkolů při řešení konkrétního projektu, postupný přechod k samostatné tvůrčí práci a prezentace získaných poznatků odborné veřejnosti.
Poslední úprava: Lindner Jiří (19.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • spolupracovat v rámci týmu na řešení vybraného výzkumného projektu
  • individuálně řešit dílčí úkoly
  • třídit, analyzovat a prezentovat získaná data / výsledky

Poslední úprava: Lindner Jiří (07.10.2013)
Literatura -

Individuální dle zaměření projektu.

Poslední úprava: Lindner Jiří (07.10.2013)
Studijní opory -

Individuální dle zaměření projektu.

Poslední úprava: Lindner Jiří (07.10.2013)
Sylabus -

1.-14. Spolupráce na řešení konkrétního projektu ve výzkumných laboratořích na ÚCHI.

Poslední úprava: Lindner Jiří (07.10.2013)
Studijní prerekvizity -

Chemické inženýrství I

Poslední úprava: Lindner Jiří (07.10.2013)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Práce na individuálním projektu 4 112
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 100

 
VŠCHT Praha