PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Chemical Engineering: Project - AM409031
Anglický název: Chemical Engineering: Project
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://www.vscht.cz/uchi/ped/chip/
Garant: Kohout Martin Ing. Ph.D.
Rejl František doc. Ing. Ph.D.
Grof Zdeněk doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N409004A
Anotace -
Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat poznatky z předmětu Chemické inženýrství na složitější problémy, tj. např. na problémy zahrnující několik jednotkových operací. Studenti řeší zadané úkoly ve skupinách, aby se též seznámili se zásadami týmové práce. Postup řešení je následující: analýza problému, výběr metody řešení, vyhledání potřebných dat a vlastní řešení problému. Studenti vypracovávají o řešení problému písemnou zprávu a výsledky práce obhajují při závěrečné ústní prezentaci.
Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Samostatně řešit konkrétní chemicko-inženýrskou úlohu

Pracovat v týmu

Prezentovat výsledky

Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2018)
Literatura -

D: Chemické inženýrství I, skripta VŠChT

D: Chemicko-inženýrské tabulky, e-tabulky http://www.vscht.cz/uchi/e_tabulky/index.html

Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2018)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/uchi/

Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Předmět je standardně vyučován pouze v zimním semestru.

Informace o organizaci výuky a hodnocení přemětu jsou uvedeny na webových stránkách:

http://www.vscht.cz/uchi/ped/chip/

Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2018)
Sylabus -

1. Zadání projektu

2.- 13. Samostatné řešení projektu

14. Obhajoba výsledků a ústní prezentace

Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2018)
Studijní prerekvizity -

Chemické inženýrství I

Poslední úprava: Kubová Petra (12.04.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.3 8
Obhajoba individuálního projektu 0.3 8
Práce na individuálním projektu 1.4 40
2 / 2 56 / 56
 
VŠCHT Praha