PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Modular Chemical Engineering Laboratory I - AM409032
Anglický název: Modular Chemical Engineering Laboratory I
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/3, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Grof Zdeněk doc. Ing. Ph.D.
Valenz Lukáš Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Anotace - angličtina
The assignments given to students in the scope of the Laboratory present the most common unit operations in the chemical engineering area (e.g. filtration, heat exchange, pipes and pumps, distillation, sedimentation, reverse osmosis, milling, fluidization, mixing, reactor). Students operate the laboratory or pilot plant-scale equipment to measure its operational parameters and use the obtained data to evaluate other equipment or material parameters that are important for a chemical engineering based description of the particular unit operation. The written report on the measurement, data analysis and conclusions is then handed in by the students and each task is concluded by the discussion with a teacher assistant to verify and strengthen students' understanding of the underlying theory. For students that took the "Chemical Engineering Laboratory" course during their bachelor study program stage, laboratory tasks selection will be personalized so different tasks than those taken during the former course are assigned to the student.
Poslední úprava: Grof Zdeněk (28.05.2019)
Literatura - angličtina

R:McCabe W.L, Smith J., Harriott P.: Unit Operations of Chemical Engineering, McGraw-Hill Professional, 2005, ISBN 0072848235

A:Couper J. R.: Chemical process equipment : selection and design, Elsevier Butterworth-Heinemann, 2010, ISBN 0123725062

Poslední úprava: Grof Zdeněk (28.05.2019)
Studijní opory - angličtina

https://uchi.vscht.cz/study/bachelor/labs

Poslední úprava: Grof Zdeněk (11.01.2021)
Sylabus - angličtina

1. Introduction and safety instruction

1.-6. week - Measurement of a particular laboratory task (unit operation)

2.-7. week - Handing in the laboratory report and a short examination to conclude the task from a previous week

Example of laboratory tasks: Bioreactor, Centrifugal pump characteristics, Filtration, Fluidization, Pressure loss in pipes and valves, Mixing, Pressure drop in packed beds, Reverse osmosis, Heat exchangers, Sedimentation, Milling, Rectification.

Poslední úprava: Grof Zdeněk (20.06.2019)
Studijní prerekvizity - angličtina

Unit Operations of Chemical Engineering I

Poslední úprava: Grof Zdeněk (28.05.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

To pass the course students must, for each laboratory assignment, hand in written laboratory report and pass a brief examination with teacher assistants verifying the basic understanding of theory underlying the particular unit operation.

Poslední úprava: Grof Zdeněk (28.05.2019)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
2 / 3 56 / 84
 
VŠCHT Praha