PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Numerical algorithms - AM413010
Anglický název: Numerical algorithms
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / 25 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Garant: Dubcová Miroslava RNDr. Ph.D.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Dubcová Miroslava RNDr. Ph.D. (13.06.2019)
The course deals with methods for approximation of functions, derivatives and integrals, with methods for solving linear and nonlinear algebraic equations, with methods for solving ordinary/partial differential equations with initial and boundary conditions, and with methods for experimental data evaluation. By learning these numerical algoritmuss students will gain insight into problem formulation and develop the ability to derive a problem solution and estimate its accuracy. During the course, the student elaborates two individual projects.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Dubcová Miroslava RNDr. Ph.D. (13.06.2019)

Students will be able to formulate mathematical models using algebraic or differential equations. They will gain an overview of the commonly used numerical methods and they will learn how to determine the accuracy of numerical solutions. The student will use numerical methods to solve specific application problems

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Dubcová Miroslava RNDr. Ph.D. (13.06.2019)

R: http://www.vscht.cz/mat/Ang/NM-Ang/NM-Ang.pdf

A: J. F. Epperson: An Introduction to Numerical Methods and Analysis,Wiley, New York, 2002, ISBN 0-471-31647-4

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Dubcová Miroslava RNDr. Ph.D. (13.06.2019)

R: http://www.vscht.cz/mat/Ang/NM-Ang/NM-Ang.pdf

A: J. F. Epperson: An Introduction to Numerical Methods and Analysis,Wiley, New York, 2002, ISBN 0-471-31647-4

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: Dubcová Miroslava RNDr. Ph.D. (13.06.2019)

individual project - assesment, written exam, oral exam

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Dubcová Miroslava RNDr. Ph.D. (13.06.2019)

1. Interpolation, interpolation by spline functions. Difference formulas, quadrature formulas.

2. Methods of linear algebra.

3. Systems of nonlinear equations. Newton method.

4. Initial value problem for ODE´s. One-step methods. Multistep methods.

5. Stability. Error estimation. Stiff systems. A-stable methods.

6. Boundary value problem for ODE´s. Finite-difference methods.

7. Shooting methods.

8. Projekt 1.

9. Finite-difference methods for linear PDE´s of parabolic type.

10. Finite-difference methods for nonlinear PDE´s of parabolic type. Methods of lines.

11. Finite-difference methods for PDE´s of elliptic type.

12. Linear and nonlinear regression.

13.-14. Projekt 2.

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: Dubcová Miroslava RNDr. Ph.D. (31.07.2019)

No requirements.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha