PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Digital Signal and Image Processing - AM445002
Anglický název: Digital Signal and Image Processing
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Další informace: http://uprt.vscht.cz/prochazka/pedag/ATHENSe.htm
Garant: Švihlík Jan doc. Ing. Ph.D.
Procházka Aleš prof. Ing. CSc.
Záměnnost : M445002
Je záměnnost pro: M445002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)
The subject includes general methods of analysis and processing of sequences of observed signals and images (http://uprt.vscht.cz/prochazka/pedag/ATHENSe.htm). Fundamental mathematical methods include discrete Fourier transform for analysis of multidimensional signals, z-transform for system description, selected statistical and numerical methods including the use of difference equations for the time-domain system description and design of digital filters. Algoritmic methods are implemented in the MATLAB and Simulink environment using both numerical methods and symbolic mathematics. Projects include the application of selected methods for biomedical signal and image analysis, environmental signal processing and energy data prediction.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Procházka Aleš prof. Ing. CSc. (14.02.2018)

Students will know how

(i) to analyze time series and images by discrete Fourier and wavelet transforms,

(ii) to use z-transform for discrete systems description,

(iii) to apply digital filters in time and frequency domains,

(iv) to use digital signal processing methods for real data analysis

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

[1] T. Bose: Digital Signal and Image Processing, Wiley, 2004

[2] Vaseghi S.V.: Multimedia Signal Processing, Wiley, 2007.

[3] http://uprt.vscht.cz/prochazka/pedag/DSPc.htm

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Procházka Aleš prof. Ing. CSc. (14.02.2018)

http://uprt.vscht.cz/prochazka/pedag/lectures/ATHENS_DSP.pdf

http://uprt.vscht.cz/prochazka/pedag/lectures/SP0_MATLAB_2006EN.pdf

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) - angličtina
Poslední úprava: Procházka Aleš prof. Ing. CSc. (14.02.2018)

In the frame of computational laboratories it is necessary to evaluate 3 projects including mathematical analysis of methods used and their verification in the MATLAB/Simulink environment. During exam the knowledge of mathematical metods of signal and image analysis and processing is verified together with their algorithmic implementation (http://uprt.vscht.cz/prochazka/pedag/ATHENSe.htm).

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.01.2018)

1. Algorithmic tools of digital signal processing, fundamentals of MATLAB environment

2. Numerical, symbolic and visualization tools of MATLAB, data files processing

3. Time-domain signal representation, difference equations, selected statistical methods

4. Frequency-domain signal analysis, sampling, discrete Fourier transform, decomposition

5. Spectrum estimation, aliasing, short-time Fourier transform, window functions

6. Z-transform and system description, discrete transfer function, frequency transfer function

7. Digital filters, basic methods in the time domain, convolution, FIR filters, filter banks

8. IIR filters, basic properties, signal decimation

9. Filtering methods in frequency domain, signal reconstruction, window functions

10. Linear methods of time series modelling and prediction, SVD a QR algorthm, model selection

11. Nonlinear methods of signal processing, median filters, principles of neural networks

12. Basic methods of image analysis, 2D Fourier transform, image processing

13. Signal processing in engineering, signal prediction, Simulink environment, basic blocks

14. Biomedical signal and image processing

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Procházka Aleš prof. Ing. CSc. (14.02.2018)

In the frame of computational laboratories it is necessary to evaluate 3 projects including mathematical analysis of methods used and their verification in the MATLAB/Simulink environment. During exam the knowledge of mathematical metods of signal and image analysis and processing is verified together with their algorithmic implementation (http://uprt.vscht.cz/prochazka/pedag/ATHENSe.htm).

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Protokoly z individuálních projektů 30
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha