PředmětyPředměty(verze: 912)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Project Management - AM501003
Anglický název: Project Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště
Platnost: od 2020 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : M501003
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Kačín Radovan Ing. (22.09.2020)

LONGMAN, A., MULLINS, J. The Rational Project Manager. A Thinking Team's Guide to Getting Work Done. 2015

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Code of Ethics & Professional Conduct. 2020.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). 6th Edition. 2017.

Požadavky ke kontrole studia - angličtina
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)

Pass: completion of multiple online courses and individual submissions

Grade: completion of a substantial team project, completion of individual and group learning activities

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Kačín Radovan Ing. (22.09.2020)

1. Why project management?

2. PM basic terms. Lessons learned (how teams work). Team roles (Belbin, Team competency matrix)

3. Project initiation, project definition.

4. Scope planning.

5. Cost estimation. Building a budget.

6. Planning time and resources.

7. Risk management

8. Stakeholders. People in projects. Reporting. Communication.

9. Procurement

10. Project Implementation. Monitoring of the project.

11. Modifying the project. Project Closure.

12. Finance in projects.

13. Code of Ethics. Professionalism.

14. Other PM standards (PMBOK, PRINCE2, IPMA).

The course is held 100% in English. As the course is open to students based in Prague and across multiple time zones, it will require some schedule flexibility on the side of the learners.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)

Zápočet: absolvování několika online kurzů a individuální odevzdání, aktivita na cvičení

Známka: dokončení významného týmového projektu, dokončení individuálních a skupinových vzdělávacích aktivit

 
VŠCHT Praha