HR Management Systems - AM501006
Anglický název: HR Management Systems
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Charvátová Dagmar Ing. Ph.D.
Záměnnost : M501006
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura - angličtina
Poslední úprava: DVORAKBZ (08.02.2021)

Armstrong, M. and Taylor, S. (2014). Armstrong´s Handbook of Human Resource Management Practice. 13ed. KoganPage, 440 p. https://www.academia.edu/32280546/ARMSTRONGS_HANDBOOK_OF_HUMAN_RESOURCE_MANAGEMENT_PRACTICE_i

Dessler, G. (2012). Human Resource Management. 10ed. 753 p. https://www.pdfdrive.com/human-resource-management-10e-gary-dessler-d18780382.html

Ulrich, D., Kryscynski, D., Brockbank, W. and Ulrich, M. (2017). Victory through Organization. Why the War for Talent Is Failing Your Company and What You Can Do About It. McGrawHill Education. 293 p.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Charvátová Dagmar Ing. Ph.D. (14.09.2023)

1. Aktivní účast na přednášce

2. Vypracování a prezentace seminární práce ve dvou až tříčlenné skupině + ústní zkouška

1. Active participation in the lectures

2. Elaboration and presentation of seminar work in a group of two to three members + oral exam

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: DVORAKBZ (08.02.2021)

1. Labor markets, aging population, and migration

2. HR business partnering

3. Employer branding

4. Employee motivation and retention

5. Talent management

6. Incentives reward management

7. Wage/salary surveys and differences.

8. Collective labor relations

9. HR diversity management

10. Toxic organization and the quality of work-life

11. International HRM

12. International HRM

13. Trends in occupational health and safety

14. Trends in HRM

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina
Poslední úprava: Charvátová Dagmar Ing. Ph.D. (14.09.2023)

1. Aktivní účast na přednášce

2. Vypracování a prezentace seminární práce ve dvou až tříčlenné skupině + ústní zkouška

1. Active participation in the lectures

2. Elaboration and presentation of seminar work in a group of two to three members + oral exam

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 2
Obhajoba individuálního projektu 0.3 8
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1.3 36
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.3 36
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 166 / 168