PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Systémy řízení lidí - M501006
Anglický název: HR Management Systems
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dvořáková Zuzana prof. Ing. CSc.
Z//Je záměnnost pro: AM501006
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (09.01.2020)

Z: ŠIKÝŘ, M., ŠIMONOVÁ, K. Systémy řízení lidí. Studijní opora. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií, 2017.

D: АRMSTRОNG, M., TАYLОR, S. Řízení lidských zdrojů. Moderní pojetí a postupy. 13. vyd. Praha: Grаdа Publishing, 2015.

D: HORVÁTHOVÁ, P., BLÁHA, J., ČOPÍKOVÁ, A. Řízení lidských zdrojů. Nové trendy. 1. vyd. Praha: Management Press, 2016.

D: PILAŘOVÁ, I.. Leadership & management development. Role, úlohy a kompetence managerů a lídrů. Praha: Grada Publishing, 2016.

D: ŠIKÝŘ, M. Personalistika pro manažery a personalisty. 2., aktualizované a doplněné vyd. Praha: Grada Publishing, 2016.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (09.01.2020)

Zápočet: Řešení sady prakticky zaměřených úloh spojených s organizováním a vedením lidí a týmů; prezentace a diskuze navržených řešení; vypracování a obhajoba skupinové semestrální práce pro konkrétní organizaci.

Zkouška: Test v rozsahu přednášek a povinné literatury.

Sylabus
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (09.01.2020)

1. Systém řízení lidí.

2. Organizace řízení lidí.

3. Role manažera v řízení lidí.

4. Oblasti a postupy plánování lidí.

5. Zdroje a metody získávání lidí.

6. Kritéria a metody výběru lidí.

7. Formy a oblasti adaptace lidí.

8. Principy a postupy řízení výkonu lidí.

9. Kritéria a metody hodnocení lidí.

10. Pojetí a teorie motivace lidí.

11. Formy a systémy odměňování lidí.

12. Oblasti a metody vzdělávání lidí.

13. Principy a postupy řízení znalostí lidí.

14. Význam a oblasti péče o lidi.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (10.01.2020)

Zápočet: Řešení sady prakticky zaměřených úloh spojených s organizováním a vedením lidí a týmů; prezentace a diskuze navržených řešení; vypracování a obhajoba skupinové semestrální práce pro konkrétní organizaci.

Zkouška: Test v rozsahu přednášek a povinné literatury.

 
VŠCHT Praha