PředmětyPředměty(verze: 877)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
HR Management Systems - AM501006
Anglický název: HR Management Systems
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dvořáková Zuzana prof. Ing. CSc.
Záměnnost : M501006
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (10.01.2020)

R: АRMSTRОNG, Michаel and Stephen TАYLОR. Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice. 13. ed. London: Kogan Page Limited, 2014.

A: LENGNICK-HALL, Mark L. and Cynthia A. LENGNICK-HALL. Human Resource Management in the Knowledge Economy: New Challenges, New Roles, New Capabilities. 13 ed. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, 2013.

A: ROBBINS, Stephen R. and Timothy A JUDGE. Organizational Behavior. 15 ed. New Jersey: Pearson, 2013.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (10.01.2020)

Zápočet: Řešení sady prakticky zaměřených úloh spojených s organizováním a vedením lidí a týmů; prezentace a diskuze navržených řešení; vypracování a obhajoba skupinové semestrální práce pro konkrétní organizaci.

Zkouška: Test v rozsahu přednášek.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (10.01.2020)

1. People management system.

2. Organization of people management.

3. Role of managers in people management.

4. Areas and practices of people planning.

5. Sources and methods of people recruitment.

6. Criteria and methods of people selection.

7. Forms and areas of people orientation.

8. Principles and practices of performance management.

9. Criteria and methods of performance review.

10. Concept and theories of people motivation.

11. Forms and systems of people compensation.

12. Areas and methods of people training and development.

13. Principles and practices of knowledge management.

14. Importance and areas of care for people.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (22.01.2020)

Zápočet: Řešení sady prakticky zaměřených úloh spojených s organizováním a vedením lidí a týmů; prezentace a diskuze navržených řešení; vypracování a obhajoba skupinové semestrální práce pro konkrétní organizaci.

Zkouška: Test v rozsahu přednášek.

 
VŠCHT Praha