PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
HR Management Systems - AM501006
Anglický název: HR Management Systems
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Charvátová Dagmar Ing. Ph.D.
Záměnnost : M501006
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura - angličtina

Armstrong, M. and Taylor, S. (2014). Armstrong´s Handbook of Human Resource Management Practice. 13ed. KoganPage, 440 p. https://www.academia.edu/32280546/ARMSTRONGS_HANDBOOK_OF_HUMAN_RESOURCE_MANAGEMENT_PRACTICE_i

Dessler, G. (2012). Human Resource Management. 10ed. 753 p. https://www.pdfdrive.com/human-resource-management-10e-gary-dessler-d18780382.html

Ulrich, D., Kryscynski, D., Brockbank, W. and Ulrich, M. (2017). Victory through Organization. Why the War for Talent Is Failing Your Company and What You Can Do About It. McGrawHill Education. 293 p.

Poslední úprava: DVORAKBZ (08.02.2021)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

1. Aktivní účast na přednášce

2. Vypracování a prezentace seminární práce ve dvou až tříčlenné skupině + ústní zkouška

1. Active participation in the lectures

2. Elaboration and presentation of seminar work in a group of two to three members + oral exam

Poslední úprava: Charvátová Dagmar (14.09.2023)
Sylabus - angličtina

1. Labor markets, aging population, and migration

2. HR business partnering

3. Employer branding

4. Employee motivation and retention

5. Talent management

6. Incentives reward management

7. Wage/salary surveys and differences.

8. Collective labor relations

9. HR diversity management

10. Toxic organization and the quality of work-life

11. International HRM

12. International HRM

13. Trends in occupational health and safety

14. Trends in HRM

Poslední úprava: DVORAKBZ (08.02.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

1. Aktivní účast na přednášce

2. Vypracování a prezentace seminární práce ve dvou až tříčlenné skupině + ústní zkouška

1. Active participation in the lectures

2. Elaboration and presentation of seminar work in a group of two to three members + oral exam

Poslední úprava: Charvátová Dagmar (14.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 2
Obhajoba individuálního projektu 0.3 8
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1.3 36
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.3 36
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 166 / 168
 
VŠCHT Praha