PředmětyPředměty(verze: 924)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
HR Management Systems - AM501006
Anglický název: HR Management Systems
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Charvátová Dagmar Ing. Ph.D.
Záměnnost : M501006
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Dvořáková Zuzana prof. Ing. CSc. (08.02.2021)

Armstrong, M. and Taylor, S. (2014). Armstrong´s Handbook of Human Resource Management Practice. 13ed. KoganPage, 440 p. https://www.academia.edu/32280546/ARMSTRONGS_HANDBOOK_OF_HUMAN_RESOURCE_MANAGEMENT_PRACTICE_i

Dessler, G. (2012). Human Resource Management. 10ed. 753 p. https://www.pdfdrive.com/human-resource-management-10e-gary-dessler-d18780382.html

Ulrich, D., Kryscynski, D., Brockbank, W. and Ulrich, M. (2017). Victory through Organization. Why the War for Talent Is Failing Your Company and What You Can Do About It. McGrawHill Education. 293 p.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Dvořáková Zuzana prof. Ing. CSc. (09.02.2021)

Zápočet: Týmová seminární práce (tým 2-3 studenti)

Zkouška: Písemný test (14 otevřených otázek)

Credit: Team seminar work (team 2-3 students)

Exam: Written-test (14 open questions)

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Dvořáková Zuzana prof. Ing. CSc. (08.02.2021)

1. Labor markets, aging population, and migration

2. HR business partnering

3. Employer branding

4. Employee motivation and retention

5. Talent management

6. Incentives reward management

7. Wage/salary surveys and differences.

8. Collective labor relations

9. HR diversity management

10. Toxic organization and the quality of work-life

11. International HRM

12. International HRM

13. Trends in occupational health and safety

14. Trends in HRM

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (31.01.2023)

Credit: Team seminar work (team 2-3 students)

Oral exam.

 
VŠCHT Praha