PředmětyPředměty(verze: 923)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Innovations Management and Innovation Project - AM501014
Anglický název: Innovations Management and Innovation Project
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : M501014
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura -
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (13.05.2022)

R: SCHILLING, M. A., & SHANKAR, R. Strategic management of technological innovation. McGraw-Hill Education. 2019.

A: TIDD J., BESSANT J. R. Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change. 2013.

A: SILVERSTEIN, D., SAMUEL, P., DECARLO, N. The innovator's toolkit. 50+ techniques for predictable and sustainable organic growth. Hoboken, John Wiley. 2012.

A: DAVILA, T., EPSTEIN, M. J., SHELTON, R. How to become innovative. Amazon. 2013.

A: GOFFIN, K, MITCHELL, R. Innovation Management: Effective Strategy and Implementation. 3rd ed. 2017.

A: TROTT, P. Innovation Management and New Product Development. 6th ed. Pearson. 2017.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)

Zápočet: online testy z článků, literatury a dalších výstupů k tématu, aktivita na cvičeních, reflexe

Zkouška: výsledek simulační hry (30 %), průběžné test (20 %), zkouška formou eseje (50 %)

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (05.08.2022)

1. Introduction to the subject - what is innovation management

2. Competitiveness – concept of competitiveness, world economy, OECD and EU perspective, relationship to innovation

3. Support for innovation activities, Innovation clusters

4. Innovation – concept of innovation, typology of innovation

5. Innovation cycles and trends

6. Business innovation strategy

7. Innovation process – sequential vs. integrated management of the innovation process

8. Evaluation of innovations

9. Approaches to change management

10. Methods and techniques for innovation management

11. Intellectual property and its protection - industrial rights, other forms of protection

12. Economic aspects of innovation

13. Knowledge management - capital based on knowledge, intra-business

14. An alternative view on innovation management

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)

Zápočet: online testy z článků, literatury a dalších výstupů k tématu, aktivita na cvičeních, reflexe

Zkouška: výsledek simulační hry (30 %), průběžné test (20 %), zkouška formou eseje (50 %)

 
VŠCHT Praha