PředmětyPředměty(verze: 923)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Advanced Topics in Financial Management - AM501017
Anglický název: Advanced Topics in Financial Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (13.05.2022)

R: Ogden, J.P., Jen, F.C., O’Connor, P.F. Advanced Corporate Finance: Policies and Strategies. Upper Saddle River: Pearson, 2003.

R: Vlachý, J. Corporate Finance. Praha: Leges, 2019.

R: Study materials provided for individual lectures.

A: Madura, J., Fox, R. International Financial Management. London: Thomson Learning, 2007.

A: Damodaran, A. Applied Corporate Finance. 4th ed. Hoboken: John Wiley, 2015.

A: Ehrhardt, M.C., Brigham, E.F. Financial Management: Theory and Practice. 13th ed. Mason: S-W Cengage, 2011.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. (06.04.2020)

Aktivní účast na přednáškách.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (13.05.2022)

1. Capital Structure Decisions, Theory and Practice

2. Dividends, Distributions and Stock Repurchases

3. Advanced Financing Strategies and their Application

4. Structured and Asset-Based Finance, Hybrid Financing

5. Mergers and Acquisitions, Divestitures, Financial Restructuring

6. M&A Decisions and Valuation

7. Limited Liability, Agency and Information Asymmetry

8. Agency in the Context of Corporate Value and Corporate Governance

9. International Financial Management - Concepts

10. International Financial Management - Execution

11. Industry-Specific Issues in Financial Management

12. Practitioners' Cases in Financial Management

13. A Review of Corporate Financial Issues and their Application

14. Consultations on Selected Topics

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. (09.02.2021)

Aktivní účast na přednáškách (min. 3/4), esej na zvolené téma.

 
VŠCHT Praha