PředmětyPředměty(verze: 922)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Evolution and Management of Complex Systems - AM501021
Anglický název: Evolution and Management of Complex Systems
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hudeček Tomáš doc. RNDr. Ph.D.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Hudeček Tomáš doc. RNDr. Ph.D. (26.01.2022)
The course is focused on the description of relationships among evolution of different types of systems: physical, chemical, biological and sociological (geographical, economical, etc.). It uses 1) the modern knowledge of General Systems Theory and The New Kind of Science – Complexity, 2) basic research including the stages of evolution and tension between chaos and order and 3) the applied research in the field of planning of complex systems and societal systems (people, organizations, companies, cities). A variety of aspects of systems, asymmetric statistical distribution, processes of evolution and, finally, our human ability to action are discussed. Special attention is paid to the decision-making processes of people, cities and societal systems, identification of control layers and their functions, principles of positive and negative feedback. Exercises are designed either as discussion seminars or as individual or group work of students on particular topics.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Hudeček Tomáš doc. RNDr. Ph.D. (26.01.2022)

R:

HUDEČEK, T. (2020): City management and administration: The First Book - City, People and Society: A Contribution to General Systems Theory. Prague: IPD. 140 p. ISBN 978-80-88377-16-0

SKYTTNER, Lars, 2005. General Systems Theory – Problems, Perspectives, Practice. Singapure: World Scientific Publishing. ISBN 981-256-467-5.

D:

PRIGOGINE, I., STENGERS, I. (1984): Order Out of Chaos. London: Bantam, 384 p. ISBN 0553343637.

WEST, G. (2017): Scale: The Universal Laws of Growth, Innovation, Sustainability, and the Pace of Life in Organisms, Cities, Economies, and Companies. NY: Penguin Press. 496 p. ISBN 978-1594205583

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Hudeček Tomáš doc. RNDr. Ph.D. (26.01.2022)

písemný test a ústní zkouška, zápočet bude udělován na základě docházky, aktivity studenta na hodinách a dle úrovně samostatných prací

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Hudeček Tomáš doc. RNDr. Ph.D. (26.01.2022)

1) Basic information about the course, discussion of current topics

2) Introduction, basic terms and definitions

3) Cities as socio-economic-geographical systems and organisms

4) Settlement system and basic principles of its development

5) Human as an element of society and inhabitant of a city

6) Linear and equilibrium development of systems, basic concepts of General Systems Theory

7) Linear non-equilibirum development and choice

8) Non-linear non-equilibrium development

9) Development of reality and the world, the problem of sustainability

10) Long-term development of society and future of cities

11) Decision making - basic principles

12) Decision making of complex social systems

13) Planning as a form of decision making

14) Discussion of current topics by General Theory of Systems Development

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Hudeček Tomáš doc. RNDr. Ph.D. (26.01.2022)

Oral exam, in case of necessity written exam. Credit based on 1) attendance and activity and 2) level of individual essays.

 
VŠCHT Praha