PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Global Virtual Teams - AM501023
Anglický název: Global Virtual Teams
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Dvořáková Zuzana prof. Ing. CSc.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. (06.04.2020)

Povinná literatura:

Adler, R.B., Elmhorst, J and Lucas, K. (2013). Communicating at Work. Chapter 7: Leading and

Working in Teams. New York: McGraw-Hill, pp. 184-209.

Camerer, R. & Mader, J (2012). Intercultural Competence in Business English. Chapter 3: Intercultural

theory. Cornelsen: Berlin, pp. 29-41.

Camerer, R. & Mader, J (2012). Intercultural Competence in Business English. Chapter 7: Corporate

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. (06.04.2020)

Zápočet: aktivní účast na cvičeních, zpracování projektových a individuálních úkolů

Zkouška: 60% hodnocení = kvalita výstupů v projektu; 40% hodnocení = kvalita individuálního výstupu v podobě reflektivní eseje

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. (06.04.2020)

The subject focuses on development of intercultural and teamwork competence in global virtual teams in business environment. It is twofold. 1) In a virtual interuniversity exchange, students work in culturally mixed teams and use English as a lingua to complete collaboratively project tasks and present joint results of the exchange in the form of reports and video presentations. Students apply analysis of cross-cultural frameworks in business context with the focus on a communication strategy of a company of their choice. Theoretical input on working in GVTs forms the basis of class sessions and feeds into student’s GVT projects. 2) In the final part, students draw on the exchange experience and aspects of GVT theory to write individually an academic paper.

1. Introduction to work in GVTs; basic concepts

2. Institutional and team introductions; team formation

3. Aspects of working in GVTs; how to build trust in a virtual workplace;

4. Video-conferencing skills for GVTs

5. Cross-cultural frameworks; corporate culture

6. Applying the theoretical frameworks to critical-incident analysis

7. Best practice in GVTs – focus on joint team reflections;

8. Report writing in theory and practice

9. Current business situation and a communication strategy of a company of teams’ choice

10. Recommendations to business for best practice in GVTs

11. Video conference presentations of project results

12. Writing a reflective paper on GVTs I – awareness of writing genre and the components of an academic paper

13. Writing a reflective paper GVTs II – identifying topic areas

14. Writing a reflective paper GVTs III- focus on academic language and style

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D. (06.04.2020)

Zápočet: aktivní účast na cvičeních, zpracování projektových a individuálních úkolů

Zkouška: 60% hodnocení = kvalita výstupů v projektu; 40% hodnocení = kvalita individuálního výstupu v podobě reflektivní eseje

 
VŠCHT Praha