PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Communication Systems and Networks - AM501027
Anglický název: Communication Systems and Networks
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020 do 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Maga Dušan prof. Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (14.01.2020)

R: LEON-GARCIA, A. Communication Networks: Fundamental Concepts and Key Architectures. Tata McGraw-Hill, 2017. 932 pages. ISBN 978-0070595019.

R: DODD, A. Z. The Essential Guide to Telecommunication. Prentice Hall, 2018. 672 pages. ISBN 978-0134506791.

A: Various internet sources.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (13.05.2022)

1. Oscillations. Electric current and its parameters. Principles of the Fourier’s analysis. Basics of telecommunication technologies.

2. History of telecommunications (telegraph, telephone, radio, television, internet)

3. Metallic access routes, xDSL technologies

4. Public switched telephone networks (PSTN), Backbone networks. Access networks

5. Light. Optical fibers. Optical access networks. Measurement and security in optical networks.

6. Radio transmitting ways. Cellular networks. Generations of cellular technologies. Ad-Hoc networks.

7. Effectivity of communication routes. CDMA. Modulations.

5. Satellite technologies. Keppler‘s rules. Basic technical and technological issues. Examples of satellite systems. Satellite navigation.

9. IPTV. Analogue broadcasting. Digitalization. MPEG2/MPEG4 coding. Digital video broadcasting (DVB). Bases of IPTV technologies. Hybrid Broadcast Broadbad TV – HbbTV.

10. Wireless networks and technologies. Wi-Fi. Hardware. Topology. Security. Other aspects (e.g. Eduroam).

11. Network model and network architecture. Architecture of the Next Generation Network (NGN)

12. Introduction to Internet of Things. Used technologies. Coverage. Applications. Overlap to Industry 4.0.

13. Telecommunication services. Statistics. Expenses. Accounting and charging. Standardization.

14. Business in telecommunication. Basic rules. Construction of the communication network.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (13.05.2022)

Exam: final test and oral exam

 
VŠCHT Praha