PředmětyPředměty(verze: 922)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Supply Chain and Logistics Execution: Sourcing and Customer Services - AM501029
Anglický název: Supply Chain and Logistics Execution: Sourcing and Customer Services
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vašek Jan PhDr. Bc. MSc. et MSc.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (09.02.2021)

Required:

  • Cheverton, P., & Van der Velde, J. P. (2010). Understanding the professional buyer: What every sales professional should know about how the modern buyer thinks and behaves. Kogan Page Publishers.

Recommended:

  • O'Brien, J. (2019). Category management in purchasing: a strategic approach to maximize business profitability. Kogan Page Publishers.
  • Lysons, K., & Farrington, B. (2016). Procurement and supply chain management. Pearson.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (09.02.2021)

Individuální projekt (krátký přehled literatury vybrané nákupní kategorie): 20 b., Skupinový projekt (společný článek): 20 b., Aktivita (aktivní účast na kurzu): 10 b., Písemná zkouška (esej): 50 b.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (09.02.2021)

1. Supply chain management concept, Procurement function,

2. Operational purchasing function,

3. Procurement sourcing process,

4. Strategic procurement function,

5. Purchase category strategy and management,

6. Contracting,

7. Negotiation,

8. E-Procurement tools,

9. Logistic Systems,

10. Supplier Relationship Management,

11. Customer Relationship Management systems,

12. Performance measurement and Key Performance Indicators (KPI),

13. Supply chain maturity assessment,

14. Continuous improvement of supply chain processes.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (09.02.2021)

Individual project (short literature review of selected category): 20 points, Group project (joint article): 20 points, Course activity (active participation in course activities): 10 points, Written exam (essay): 50 points.

 
VŠCHT Praha