PředmětyPředměty(verze: 922)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Supply Chain and Logistics Planning - AM501032
Anglický název: Supply Chain and Logistics Planning
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 30 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vašek Jan PhDr. Bc. MSc. et MSc.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (09.02.2021)

Required:

  • Papers for individual topics will be assigned during the course.

Recommended:

  • Gleissner, H. a Femerling J.Ch. (2012) Logistics Basics–Exercises–Case Studies. Springer.
  • Mangan, J., & Lalwani, C. C. (2016). Global logistics and supply chain management. John Wiley & Sons.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (09.02.2021)

Individuální projekt (krátký přehled literatury vybrané nákupní kategorie): 20 b., Skupinový projekt (společný článek): 20 b., Aktivita (aktivní účast na kurzu): 10 b., Písemná zkouška (esej): 50 b.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (09.02.2021)

1. Demand management process,

2. Push/Pull planning,

3. Theory of constraints,

4. Inventory management,

5. Collaborative forecasting,

6. Safety stock management,

7. Distribution requirements planning (DRP) improvement,

8. Stock obsolescence and redundancy,

9. Sales and Operations Planning (S&OP) process,

10. Scenario planning,

11. Inventory optimisation tools,

12. Advanced planning systems (APS),

13. Managing logistics crises,

14. Continuous improvement across the supply chain

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (09.02.2021)

Individual project (short literature review of selected category): 20 points, Group project (joint article): 20 points, Course activity (active participation in course activities): 10 points, Written exam (essay): 50 points.

 
VŠCHT Praha