PředmětyPředměty(verze: 923)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Meetings and Negotiations in English - AM501037
Anglický název: Meetings and Negotiations in English
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/4, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Hřebačková Monika PhDr.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Hřebačková Monika PhDr. (09.02.2021)
The course develops students’ language and communication skills and competencies as well as key communication strategies, allowing students to lead and/or efficiently participate in meetings and negotiations in English. Upon successful completion of the course, students will be able to use a wide range of appropriate phraseology, functional language and communication skills and strategies which will allow them to actively and efficiently participate in meetings held in English.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Hřebačková Monika PhDr. (09.02.2021)

Primary literature

Goodale, Malcolm. The Language of Meetings (Heinle ELT).

Meetings and Negotiations in English handouts, UCT

Study support available at https://e-learning.vscht.cz/

Secondary literature

Fischer, Roger and Ury, William. Getting to Yes (Penguin Books)

Wallwork, Adrian. Meetings, Negotiations, and Socializing: A Guide to Professional English (Springer)

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Hřebačková Monika PhDr. (09.02.2021)

1. Introduction: The Language of Meetings and Negotiations

2. Phases of a Meeting

3. Presenting Arguments

4. Presenting and Exchanging Opinions

5. Agreeing and Disagreeing

6. Managing Interruptions

7. Clarifying

8. Questions

9. Phases of a Negotiation

10. Proposals and Counterproposals

11. Effective Persuading

12. Expressing Emphasis and Modality

13. Compromising

14. Final Meetings and Negotiations Roleplay

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Hřebačková Monika PhDr. (09.02.2021)

Assessment includes attendance, active participation, a final written test, and an oral exam.

 
VŠCHT Praha