PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Electrochemistry - AP101006
Anglický název: Electrochemistry
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Pumera Martin prof. RNDr. Ph.D.
Záměnnost : P101006
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Elektrochemická měření v oblasti termodynamiky, kinetiky a analýzy jsou velice důležitým oborem. Tento předmět položí základy elektrochemie, ale také se zaměří na navrhování, vysvětlení a interpretaci elektrochemických experimentů zaměřených na různé formy elektrochemických měření, voltammetrie (cyklické, mikroelektrody, hydrodynamické apod.) a amperometrie.
Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou schopni tyto znalosti aplikovat

• rovnovážná elektrochemie a Nernstova rovnice

• Kinetika elektrod

• Difúze a elektrochemie

• Cyklická voltammetrie u makroelektrod

• Voltammetry na mikroelektrodech

• Voltametrie na heterogenních površích

• Cyklická voltametrie: homogenní kinetika a adsorpce

• Hydrodynamické elektrody

• Voltametrie pro elektroanalýzu

• Voltammetrie v slabě podporovaných médiích: Migrace a další efekty

• Voltametrie na úrovni nanoskopu

• Amperometrie

Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)
Literatura -

Understanding Voltammetry

Učebnice od Richarda G. Comptona

Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)
Sylabus -

• Rovnovážná elektrochemie a rovnice Nernst

• Kinetika elektrod

• Difúze a elektrochemie

• Cyklická voltammetrie na makroelektrodách

• Voltammetry na mikroelektrodách

• Voltametrie na heterogenních površích

• Cyklická voltametrie: homogenní kinetika a adsorpce

• Hydrodynamické elektrody

• Voltametrie pro elektroanalýzu

• Voltametrie na nanočásticích

• Amperometrie

Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)
Vstupní požadavky -

Fyzikální Chemie

Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

100% váhy bude uděleno písemné zkoušce.

Poslední úprava: Hladíková Jana (19.11.2018)
 
VŠCHT Praha