PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Glass and Glass-ceramic Materials in Medicine and Pharmacy - AP107004
Anglický název: Glass and Glass-ceramic Materials in Medicine and Pharmacy
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Helebrant Aleš prof. Ing. CSc.
Záměnnost : P107004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět popisuje mechanismy a kinetiku interakce skelných a sklokeramických materiálů s vodnými roztoky a tělními tekutinami. Ukazuje principy tvorby a vývoj pokročilých fyzikálně chemických modelů těchto interakcí.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Popsat základní mechanismy při korozi skel a při interakci skel a sklokeramiky se simulovanými tělními tekutinami

Využít stávající fyzikálně-chemické modely pro popis interakce materiálů s tělním prostředím a s kapalnými lékovými formami

Navrhovat a upravovat kinetické modely interakce materiálů s tělním prostředím

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Literatura -

Z: Mann S.: Biomineralization. Principles and Concepts in Bioinorganic Chemistry. Oxford University Press 2001; ISBN 0-19-850882-4

Z: Cauley R.A.: Corrosion of Ceramics and Composite Materials. Marcel Dekker, Inc. New York 1995; 2nd edition 2004 ISBN 0824753666

Z: Helebrant A.: Kinetics of Glass Corrosion. Ceramics-Silikáty 41, 147-151 (1997);

D: Jones J., Clare A. (eds.): Bio-Glasses: An Introduction. Wiley, 2012; ISBN 978-0-470-71161-3

D: Williams D. (ed.): Concise Encyclopedia of Medical and Dental Materials, Pergamon Press, Oxford 1990; 0-08-036194-3

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Studijní opory -

www.journals.elsevier.com/biomaterials

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Metody výuky -

přednášky, příprava projektu zaměřeného na výpočet interakce materiálů s tělními tekutinami

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Sylabus -

Předmět je specificky věnován následujícím tématům:

1. Skelné, keramické a sklokeramické materiály pro implantáty

2. Bioinertní materiály

3. Bioaktivní a bioresorbovatelné materiály

4. Skla pro farmaceutické laboratoře a obaly

5. Simulované tělní tekutiny (SBF), složení, příprava,vlastnosti

6. Mechanismy koroze skel

7. Kinetické modely koroze skla

8. Termodynamické modely koroze skel

9. Mechanismy interakce skelných a sklokeramických implantátů s SBF

10. Kinetické modely interakce skelných a sklokeramických implantátů s SBF

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Příprava a obhajoba individuálního projektu spojená s ústní zkouškou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
 
VŠCHT Praha