PředmětyPředměty(verze: 922)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Organic Synthesis - AP110003
Anglický název: Organic Synthesis
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D.
Kundrát Ondřej Ing. Ph.D.
Jurok Radek Ing. Ph.D.
Záměnnost : D110003, P110003
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Cílem předmětu je procvičit základní transformace v organické syntéze a zaměřit se na moderní postupy při zavádění a selektivních transformacích funkčních skupin včetně využití chránících skupin.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Studenti budou umět:

aplikovat moderní metody zavádění funkčních skupiny do molekuly

transformovat, ev. odstraňovat funkční skupiny z organické molekuly

konstruovat uhlíkatý skelet složitějších sloučenin

selektivně chránit funkční skupiny ve vícefunkčních molekulách

využívat získaných znalostí pro syntézy složitějších sloučenin

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Z: Carey, Sundberg: Advanced Organic Chemistry, 5th Ed., Part B. Springer, New York 2007, 978-0387683461.

D: Smith, M.: Organic Synthesis, 4th Ed. Academic Press, 2016, 978-0128007204.

D: Smith, M.: March's Advanced Organic Chemistry: Reactions, Mechanisms, and Structure, 7th Ed. Wiley, 2013, 978-0470462591.

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Studijní materiály k přednáškám a seminárům u vyučujícího.

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

1. Redoxní reakce v organické chemii - přehled.

2. Redukční metody a činidla v organické syntéze. Selektivita.

3. Využití oxidačních metod pro zvyšování oxidačního čísla atomu uhlíku a heteroatomů. Moderní stechiometrická a katalytická oxidační činidla.

4. Halogenace v organické syntéze - přehled přístupů, regioselektivní a chemoselektivní halogenace.

5. Alkylační a acylační reakce v organické syntéze - přehled. Alkylace a acylace u aromatických sloučenin, selektivita.

6. Selektivní alkylace jako prostředek přípravy aminů, etherů a thioetherů.

7. C-alkylace - významný prostředek pro konstrukci uhlíkového řetězce.

8. Zavádění dusíkatých funkčních skupin. Selektivita.

9. Přeměna dusíkatých funkčních skupin a jejich využití v organické syntéze.

10. Příprava a využití organoprvkových sloučenin.

11. Organokovové sloučeniny a jejich syntetické využití.

12. Eliminační reakce v organické chemii. Chemoselektivita a regioselekitivita.

13. Moderní metody přípravy a využití karbonylových a karboxylových sloučenin.

14. Chránicí skupiny v organické syntéze - přehled. Selektivita zavádění a odstraňování chránících skupin.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)

Absolvování dvou průběžných testů během semestru s průměrem alespoň 50% z každého testu. Písemná část zkoušky s výsledkem alespoň 50% a ústní zkouška.

 
VŠCHT Praha