PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Industrial synthesis of fine chemicals - AP110023
Anglický název: Industrial synthesis of fine chemicals
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Vyskočilová Eliška doc. Ing. Ph.D.
Anotace - angličtina
Synthetic strategies based on organocatalyzed processes, such as stereoselective aldol and Mannich reaction, Michael and Diels-Alder addition, Friedel-Crafts-like functionalization, allylation, transfer hydrogenation, and hydrosilylation, etc.
Poslední úprava: Fialová Jana (05.05.2022)
Výstupy studia předmětu -

Studeni budou umět:

chápat organokatalytické reakce v pojmech již známých s předchozích kursů organicke chemie a biochemie

porozumět základním organokatalytickým reakcím

porozumnět mechanismům organokatalytických reakcí a rozšířit si mechanistickě povědomí v obecné organické chemii.

určovat podmínky organokatalytických reakcí tak, aby katalytické cykly probíhaly úspěšně.

používat organokatalýzu pro navrhování klíčových kroků v syntéze organických molekul.

Poslední úprava: Fialová Jana (05.05.2022)
Literatura -

Z: P. I. Dalko (Ed.): Enantioselective Organocatalysis - Reactions and Experimental Procedures; Wiley-VCH, Weinheim, 2007.

D: P. I. Dalko (Ed.): Comprehensive Enantioselective Organocatalysis - Catalysts, Reactions, and Applications, Vol. 1-3; Wiley-VCH, Weinheim, 2013.

D: R. Rios-Torres (Ed.): Stereoselective Organocatalysis; Wiley, Hoboken, USA, 2013

Poslední úprava: Fialová Jana (05.05.2022)
Studijní opory -

http://en.wikipedia.org/wiki/Organocatalysis

Poslední úprava: Fialová Jana (05.05.2022)
Sylabus - angličtina

1. Introduction.

2. Catalysis via Enamines; Aldol reactions, Mannich reactions,α-Heteroatom Functionalization, Michael Additions.

3. Catalysis via Iminium Ions; Cycloadditions, Michael additions, Epoxidations.

4. Brønsted Acids as Catalysts; Michael addition, Hydrocyanation, Mannich reaction, Aza-Henry reaction, Aza-Friedel-Crafts reaction, Pictet-Spengler Reaction, Transfer Hydrogenation, Morita-Baylis-Hillman Reaction, Diels-Alder Reaction.

5. Lewis Bases as Catalysts; Allylation of Aldehydes, Aldol-Type Reactions, Hydrocyanation, Hydrosilylation, Reduction of Imines, Reduction of Ketones.

6. Epoxidation.

Poslední úprava: Fialová Jana (05.05.2022)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Úspěšné absolvování zkouškové písemky.

Poslední úprava: Fialová Jana (05.05.2022)
 
VŠCHT Praha