PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Physics of Polymers - AP112001
Anglický název: Physics of Polymers
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Kuta Antonín doc. Ing. CSc.
Záměnnost : P112001
Anotace -
Předmět se věnuje molekulární struktuře a uspořádanosti v polymerních soustavách, polymerním sítím, skelnému přechodu, krystalizaci, elasticitě a viskoelasticitě, pevnosti a porušování polymerů, rozpouštění, mísení a botnání polymerů, chování polymerů v elektrickém poli. Předmět rozšiřuje a prohlubuje informace v oblastech přednášených v základním kurzu pro studenty bakalářského a magisterského studia. Studenti mohou předmět absolvovat v češtině nebo angličtině.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Pochopit a vysvětlit základní fyzikální vlastnosti a chování polymerních materiálů

Vybrat vhodný polymerní materiál pro danou aplikaci

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Literatura -

Z: Meissner B., Zilvar V.: Fyzika polymerů, SNTL Praha 1987

Z: Strobl G.: The Physics of Polymers, Springer, Berlin Heidelberg 2007, ISBN: 978-3-540-25278-8

D: Mills N.J.: Plastics. Microstructure and Engineering Applications. Third edition. Elsevier, Oxford, 2005. ISBN: 978-0-7506-5148-6

D: Ward I.M., Hadley D.W.: An Introduction to the Mechanical Properties of Solid Polymers. Xiley, Chichester 1998. ISBN: 0-471-93887-4

D: Mark J.E., Burak Erman B., Eirich F.R.: Science and Technology of Rubber. Third edition. Elsevier, New York, 2005. ISBN: 0-12-464789-3

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Sylabus -

1. Konformační stavy polymerního řetězce, nadmolekulární struktura polymerů.

2. Teorie polymerních sítí.

3. Skelný přechod, energetická teorie a teorie volného objemu.

4. Specifika krystalizace polymerů, kinetika.

5. Energetická a entropická elasticita.

6. Viskoelasticita, vliv teploty a času (frekvence) při statické a dynamické zátěži.

7. Tok polymerních viskoelastických kapalin, vliv podmínek a molekulárních charakteristik.

8. Lineární lomová mechanika, Griffithovo energetické kritérium.

9. Rozpustnost polymerů a vzájemná kompatibilita. Botnání sítí.

10. Chování polymerů v elektrickém poli.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Ústní zkouška.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
 
VŠCHT Praha