Macromolecular Chemistry - AP112002
Anglický název: Macromolecular Chemistry
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Roda Jan prof. Ing. CSc.
Záměnnost : P112002
Termíny zkoušek   
Anotace -
Náplní předmětu je především prohloubení znalostí z makromolekulární chemie a další rozšíření o nové poznatky oboru: základní pojmy, nomenklatura polymerů, molekulární struktura polymerů, obecné principy a klasifikace polyreakcí, polymerizovatelnost - termodynamika polymerace, radikálové polymerace, iontové procesy, aniontová polymerace, kationtová polymerace, koordinační polymerace, polykondenzace a polyadice. Blokové kopolymery, opticky aktivní polymery, kapalně krystalické polymery, speciální polyinzerční procesy, polymerace cyklických sloučenin, cyklické oligomery, živé polymerace, makromonomery. Přednášky jsou pojímány v širších teoretických i technologických souvislostech.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Využít hlubokých znalostí mechanismů a kinetiky polymeračních procesů k jejich kritické analýze

Navrhnout polymerační experimenty na podkladě získaného pohledu na mechanismus polyreakcí

Pochopit a popsat souvislosti mezi fyzikálními a chemickými aspekty syntézy a aplikací polymerů

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Literatura -

Z: Elias H.G.: Macromolecules, Vol.1: Chemical Structures and Synthesis, Wiley-VCH GmbH & Co, Weinheim 2005, ISBN-10: 3-527-31172-6

Z: Elias H.G.: Macromolecules, Vol.2: Industrial Polymer and Synthesis, Wiley-VCH GmbH & Co, Weinheim 2007, ISBN-978-3-527-31173-6

Z: Chanda M.: Introduction to Polymer Science and Chemistry, A Problem Solving Approach, CRC Taylor &Francis 2006, ISBN-0-8493-7384-0 (978-8493-7384-8)

D: Encyclopedia Polymer Science and Technology, 4th Edition, online ISBN: 978-0-471-44026-4, Wiley - on line Library

D: Matyjaszewski K., Gnanu Y., Leibler L. (Eds.), Macromelecular Engineering, Wiley - VC Verlag, Weinheim 2007, ISBN 978-3-527-31446-1 , Vol 1.: Synthetic Techniques, Vol 2.: Elements of Macro Molecular Structural Control, l Vol 3.: Structure-Properties Correlation Using Modern Characterisation Techniques Vol 4.: Application

D: Matyjaszewski K., Moeller M. (Eds.), Polymer Science: A Comprehensive Reference, Elsevier B.V. 2012, in ten volumes, ISBN 978-0-08-087862-1

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Sylabus -

1. Základní definice a nomenklatura polymerů dle nejnovějšího doporučení IUPAC

2. Polymerizovatelnost chemických sloučenin, termodynamika polymerace, polymerizační rovnováhy

3. Radikálové (ko)polymerační procesy

4. Iontové (ko)polymerační procesy, fotopolymerace

5. Koordinační polymerace, polyinzerce, metathese

6. Polykondenzace a polyadice

7. Polymerace cyklických monomerů, cyklické oligomery

8. Živé a pseudoživé polymerační procesy

9. Příprava a vlastnosti blokových kopolymerů

10. Opticky aktivní polymery, stereoselektivní syntézy

11. Kapalné krystalické polymery a polymerní kapalné krystaly

12. Speciální syntézy

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

účast na seminářích, ústní zkouška

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)