PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Makromolekulární chemie - P112002
Anglický název: Macromolecular Chemistry
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Roda Jan prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AP112002
Anotace -
Náplní předmětu je především prohloubení znalostí z makromolekulární chemie a další rozšíření o nové poznatky oboru: základní pojmy, nomenklatura polymerů, molekulární struktura polymerů, obecné principy a klasifikace polyreakcí, polymerizovatelnost - termodynamika polymerace, radikálové polymerace, iontové procesy, aniontová polymerace, kationtová polymerace, koordinační polymerace, polykondenzace a polyadice. Blokové kopolymery, opticky aktivní polymery, kapalně krystalické polymery, speciální polyinzerční procesy, polymerace cyklických sloučenin, cyklické oligomery, živé polymerace, makromonomery. Přednášky jsou pojímány v širších teoretických i technologických souvislostech.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (18.04.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Využít hlubokých znalostí mechanismů a kinetiky polymeračních procesů k jejich kritické analýze

Navrhnout polymerační experimenty na podkladě získaného pohledu na mechanismus polyreakcí

Pochopit a popsat souvislosti mezi fyzikálními a chemickými aspekty syntézy a aplikací polymerů

Poslední úprava: Pátková Vlasta (18.04.2018)
Literatura -

Z: Elias H.G.: Macromolecules, Vol.1: Chemical Structures and Synthesis, Wiley-VCH GmbH & Co, Weinheim 2005, ISBN-10: 3-527-31172-6

Z: Elias H.G.: Macromolecules, Vol.2: Industrial Polymer and Synthesis, Wiley-VCH GmbH & Co, Weinheim 2007, ISBN-978-3-527-31173-6

Z: Chanda M.: Introduction to Polymer Science and Chemistry, A Problem Solving Approach, CRC Taylor &Francis 2006, ISBN-0-8493-7384-0 (978-8493-7384-8)

Z: Timothy P. Lodge, Paul C. Hiemenz, Polymer Chemistry , 3rd Edition, Taylor & Francis Ltd, 2021 ISBN 9781466581647

D: Encyclopedia Polymer Science and Technology, 4th Edition, online ISBN: 978-0-471-44026-4, Wiley - on line Library

D: Matyjaszewski K., Gnanu Y., Leibler L. (Eds.), Macromelecular Engineering, Wiley - VC Verlag, Weinheim 2007, ISBN 978-3-527-31446-1 , Vol 1.: Synthetic Techniques, Vol 2.: Elements of Macro Molecular Structural Control, l Vol 3.: Structure-Properties Correlation Using Modern Characterisation Techniques Vol 4.: Application

D: Matyjaszewski K., Moeller M. (Eds.), Polymer Science: A Comprehensive Reference, Elsevier B.V. 2012, in ten volumes, ISBN 978-0-08-087862-1

Poslední úprava: Merna Jan (04.05.2022)
Sylabus -

1. Základní definice, klasifikace polymerizačních mechanismů a nomenklatura polymerů dle nejnovějších doporučení IUPAC

2. Struktura vs. vlastnosti polymerů

3. Polymerizovatelnost chemických sloučenin, termodynamika polymerizace, polymerizační rovnováhy

4. Radikálové (ko)polymerizační procesy

5. Iontové (ko)polymerizační procesy, fotopolymerizace

6. Polymerizace cyklických monomerů, cyklické oligomery

7. Koordinační polymerizace, metathese, katalyzátory, stereoregularita

8. Polykondenzace a polyadice

9. Kinetika polymerizací

10. Živé a řízené polymerizační procesy (iontové, NMP, ATRP, RAFT, OMRP), strategie syntézy komplexních polymerů (blokové a roubované kopolymery, hvězdicovité polymery), click reakce

11. Příprava a vlastnosti blokových kopolymerů, samouspořádávání polymerů

12. Samohojící polymery, vitrimery

13. Sekvenčně definové polymery, polymery reagující na podněty

14. Opticky aktivní polymery, stereoselektivní syntézy, kapalně krystalické polymery

Poslední úprava: Merna Jan (03.05.2022)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

účast na seminářích, ústní zkouška

Poslední úprava: Pátková Vlasta (18.04.2018)
 
VŠCHT Praha