PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Polymers for Photonics and Electronics - AP112006
Anglický název: Polymers for Photonics and Electronics
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Cimrová Věra doc. RNDr. CSc.
Záměnnost : P112006
Anotace -
V přednášce budou ukázány a probrány různé typy polymerních materiálů a systémů perspektivních pro fotoniku a elektroniku. Bude popsána jejich příprava, vlastnosti a jejich užití ve vybraných fotonických prvcích (např. pro polymerní elektroluminiscenční prvky, fotovoltaické články, paměti, aj.). Student získá přehled v oblasti přípravy a vlastností polymerů perspektivních pro fotoniku a elektroniku. Podrobněji budou zmíněny některé aplikace včetně základních principů vybraných prvků, jejich přípravy a charakterizace.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět

  • popsat syntetické postupy a vlastnosti vybraných vodivých a polovodivých polymerů
  • vysvětlit jev elektroluminiscence a uvést příklady elektroluminiscenčních polymerů
  • vysvětlit fotovoltaický jev a uvést příklady fotovodivých polymerů
  • popsat polymerní LED, fotovoltaický článek a OFET
  • uvést příklady dalších aplikací polymerů ve fotonice a elektronice

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Literatura -

Z: M. Geoghegan, G. Hadziioannou, Polymer Electronics, Oxford University Press, 2013,

ISBN 978-0-19-953382-(hbk), ISBN 978-0-19-953383-1(pbk)

Z: T.A. Skotheim, J.R. Reynolds,Handbook of Conducting Polymers, 2 Volume Set. Boca Raton: CRC Press 2007, ISBN 9781574446654.

D: Y. Koike, Polymer Photonics, Wiley-VCH 2015, ISBN 9783527410064

D: Z. Li, H. Meng Organic Light-Emitting Materials and Devices, CRC Press 2006, ISBN-13: 978-1574445749

D: S.S. Sun, N.S.Sariciftci, OrganicPhotovoltaics, Taylor&Francis 2005, ISBN-13: 9780824759636.

D: G. Hadziioannou, P.F. van Hutten, Semiconducting Polymers, Wiley-VCH 2000, ISBN: 3-527-29507-0.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Metody výuky -

Přednášky

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Sylabus -

Perspektivy a výhody polymerů pro aplikace ve fotonice a elektronice

Vodivé a polovodivé polymery, design, struktura a syntéza

Optické, fotofyzikální, elektrické a elektrochemické vlastnosti, polymerní roztoky a tenké vrstvy

Electroluminiscenční polymery – Organická elektroluminiscence

Polymerní elektroluminiscenční prvky (LED)

Fotovodivé polymery – Organická fotovoltaika

Organické a polymerní fotovoltaické články

Organické polem řízené transistory (OFET)

Spínací a paměťové prvky, sensory

Optická vlákna a další vybrané zajímavé aplikace.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

ústní zkouška

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
 
VŠCHT Praha