PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Physical and Chemical Processes in Energetics - AP218001
Anglický název: Physical and Chemical Processes in Energetics
Zajišťuje: Ústav energetiky (218)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Jelínek Luděk doc. Ing. Ph.D.
Macák Jan doc. Ing. CSc.
Záměnnost : P218001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Tento předmět se zabývá fyzikálními a chemickými procesy při přeměnách energií, včetně chemických režimů a interakcí materiál a prostředí.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Pochopení termodynamických základů přeměn energií, znalost základních tepelných cyklů.

Znalost technologických zařízení a řízení základních chemických režimů v energetických cyklech.

Znát negativní dopady energetiky na životní prostředí a principy udržitelnosti v energetice.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Literatura -

Z: Herbert H.Uhlig: Corrosion and Corrosion Control, A.Wiley Publ., N.Y., 1985

Poslední úprava: Hlinčík Tomáš (27.11.2018)
Studijní opory -

https://vydavatelstvi.vscht.cz/katalog/publikace?uid=uid_isbn-978-80-7080-946-4

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

úspěšné splnění ústní zkoušky

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
Sylabus -

První blok předmětu pokrývá teoretické základy transformací energie, a věnuje se a) termodynamice konverze energie b)tepelným cyklům c)elektrochemické konverzi energie d)použití diagramů

Druhý blok pokrývá a) technologická zařízení v energetice, b)zařízení pro úpravu pracovních medií, c)technologické prvky energetických výrob

Třetí blok pokrývá a)materiálovou problematiku v energetice, b)interakce materiál-prostředí, c)degradaci materiálů, d)ochranné vrstvy, e)inhibici koroze

Čtvrtý blok se zabývá a)udržitelnou energetikou, b)interakcí energetických systémů s životním prostředím, c)obnovitelnými zdroji energie, d)současnými energetickými systémy, e)jadernou energetikou, zejména reaktory IV generace

Poslední úprava: Pátková Vlasta (19.11.2018)
 
VŠCHT Praha