PředmětyPředměty(verze: 912)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Bioengineering - AP319001
Anglický název: Bioengineering
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Halecký Martin doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : D319003, P319001
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Charakteristika průběhu biologických procesů, katalyzovaných enzymy nebo mikrobiálními buňkami, se provádí pomocí modelů zahrnujících kinetické a bilanční rovnice. Proto je náplň tohoto předmětu zaměřena na tvorbu hmotnostních a energetických bilancí a jejich použití v matematických modelech popisujících studovaný systém. Tyto modely biologických systémů budou využity k predikci chování systémů v mezních případech a v procesech zvětšení/zmenšení měřítka.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

Student bude umět:

Samostatně vytvořit hmotnostní bilance různých biotechnologických procesů.

Rozšířit bilanci hmoty o kinetické rovnice popisující dynamické aspekty systému.

Odhadnou klíčové parametry procesů a pomocí těch popsat postup zvětšování/zmenšování měřítka bioprocesů.

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

Z - Prezentace přednášek

Z - Zlokarnik M. Scale-up in Chemical Engineering, Wiley-VCH, 2002, ISBN: 3-527-30266-2

Z - Levin M. (ed) Pharmaceutical Process Scale-up, Marcel Dekker Inc., 2001, ISBN: 0-8247-0625-0

D - Reisman H.B. Problems in scale-up of biotechnology production process, Critical Reviews in Biotechnology 13(3):195-253, 1993

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

https://www.wiley.com/en-us/Biotechnology+and+Bioengineering-p-9780471541660

https://link.springer.com/journal/449

https://www.journals.elsevier.com/chemical-engineering-science

https://www.journals.elsevier.com/journal-of-bioscience-and-bioengineering

Metody výuky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

Přednášky vyučujících, prezentace studentů na jimi zvolené a zpracované téma zahrnující samostudium.

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

nejsou

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

Struktura bioprocesů, přehled zařízení a jednotkových operací.

Metody a postup při modelování biologických procesů.

Bilancování hmoty a energie.

Kinetika enzymových reakcí a růstu buněk.

Zvětšování a zmenšování měřítka bioprocesů.

Kritéria zvětšování měřítka, princip podobnosti (geometrický, kinetický, dynamický).

Rozměrová analýza.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

nejsou

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

nejsou

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

Hodnocení prezentace studenta. Zkouška.

 
VŠCHT Praha