PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
General Microbiology - AP320001
Anglický název: General Microbiology
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Demnerová Kateřina prof. Ing. CSc.
Záměnnost : D320005, P320001
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
Předmět vyžaduje schopnosti aplikace základních charakteristik mikroorganismů vyplývajících z cytologie, morfologie, taxonomie, genetiky, podmínek růstu, rozmnožování a metabolismu na řešení konkrétních tematických oblastí zahrnujících mikroorganismy.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)

Absolventi pochopí základní mikrobiální procesy a získají teoretické znalosti v oblasti diversity metabolismu mikroorganismů.

Literatura -
Poslední úprava: Lovecká Petra doc. Ing. Ph.D. (15.09.2023)

Z: Michael T. Madigan, Kelly S. Bender, Daniel H. Buckley, W. Matthew Sattley, David A. Stahl: Brock Biology of Microorganisms, 16 ed.,Pearson, Prentice Hall 2021 ISBN-13:978-0134261928

Studijní opory -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)

http://www.nature.com/ismej/index.html

http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-EMI.html

http://aem.asm.org/

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)

1. Základní mikrobiální principy. Význam mikroorganismů.

2. Funkce a struktura prokaryotní buňky: bakterie

3. Funkce a struktura prokaryotní buňky: archaea

4. Funkce a struktura eukaryotní buňky: kvasinky

5. Funkce a struktura eukaryotní buňky: micromycety

6. Funkce a struktura virů

7. Výživa mikroorganismů a jejich transport do buňky

8. Kultivační techniky mikroorganismů

9. Růst,rozmnožování a tvorba spor u mikroorganismů

10. Limitace růstu mikroorganismů vnějšími podmínkami

11. Metabolická diversita mikroorganismů a jejich technologický význam

12. Molekulární principy genetiky mikroorganismů

13. Moderní metody stanovení mikrorganismů

14. Současné principy taxonomie mikroorganismů

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)

Biochemie

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)

Ústní zkouška

 
VŠCHT Praha