Advanced imaging techniques - AP320007
Anglický název: Advanced imaging techniques
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Zelenka Jaroslav doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : P320007
Termíny zkoušek   
Anotace -
Mikroskopie umožňuje efektivní a unikátní přístup při studiu fixovaných preparátů i živých buněk s vysokou specifitou a citlivostí. Předmět si klade za cíl seznámit doktorandy s moderními mikroskopickými technikami pro zobrazování biologických objektů. Součástí workshopu bude seznámení s automatizovanou wide-field, konfokální i vysokorozlišovací fluorescenční mikroskopií. Budou objasněny fyzikální mechanismy a následně teoretické a/nebo praktické základy jednotlivých moderních mikroskopických technik. Budou probrány rovněž základy analýzy obrazu.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
Výstupy studia předmětu -

Student se seznámí s moderními poznatky a metodikou v pokročilé mikroskopii biologických objektů, získá přehled o základech použitelných technik, což mu umožní kvalifikované rozhodnutí, kterou z nich zvolit při vědeckovýzkumné činnosti.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
Literatura -

Vědecké práce a online knihy z portfolia Nature Research, AAAS a dalších.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
Metody výuky -

Přednášky, odborná rozprava, samostudium, exkurse.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
Sylabus -

Fluorescenční mikroskopie jako specifická část optické mikroskopie, kvantifikace fluorescence, používané fluorescenční značky.

Konfokální, multifotonová a korelační mikroskopie.

Aplikace fluorescenční mikrokopie - FRAP (Fluorescence Recovery After Photobleaching), FRET (Förster Resonance Energy Transfer)

Aplikace fluorescenční mikrokopie - TIRF (Total Internal Reflection Fluorescence), SIM (Structured Illumination Microscopy)

Aplikace fluorescenční mikrokopie - PALM (PhotoActivated Localization Microscopy), STORM (Stochastic Optical Reconstruction Microscopy)

Aplikace fluorescenční mikrokopie - STED (Stimulated Emission Depletion microscopy), FLIM (Fluorescence-Lifetime Imaging Microscopy)

Analýza obrazu – úprava parametrů obrazu před snímáním, sofware pro zpracování a analýzu - dekonvoluce, 3D vizualizace, kolokalizace, tracking, korekce chromatických aberací.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
Vstupní požadavky -

Základní znalosti optiky a mikroskopických technik.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Aktivní účast studenta na přednáškách.

Skóre v závěrečném testu nad 50%.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (08.06.2018)