PředmětyPředměty(verze: 950)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Virology - AP320012
Anglický název: Virology
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: doktorské
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Lipov Jan doc. Ing. Ph.D.
Ulbrich Pavel doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : P320012
Anotace -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Viry jsou subcelulární patogeny s dlouhou historií interakce s vyššími organismy jako hostiteli. Předmět si klade za cíl seznámit doktorandy se základy virologie. Budou probrány jednotlivé kroky životního cyklu virů, transkripční strategie i interakce s aparátem hostitele. V závěrečné části budou diskutovány významní zástupci virů z hlediska lidské patogenese.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

Student získá základní znalosti o taxonomii virů, jejich struktuře a interakci s hostitelskou buňkou.

Literatura -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

Vědecké práce a online knihy z portfolia Nature Research, AAAS a dalších.

Principles of Virology

Flint, Racaniello, Rall, Skalka, Enquist

ASM Press

ISBN-10: 1555819338

Introduction to Modern Virology

Nigel J. Dimmock, Andrew J. Easton, Keith N. Leppard

Wiley-Blackwell

ISBN: 978-1-119-97810-7

Metody výuky -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

Přednášky, odborná rozprava, samostudium.

Sylabus -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

Definice základních pojmů, původ virů

Klasifikace virů

Struktura virové částice, morfogenese

Interakce s hostitelskou buňkou - infekce

Interakce s hostitelskou buňkou - replikace genomu DNA a RNA virů I

Interakce s hostitelskou buňkou - replikace genomu DNA a RNA virů II

Interakce s hostitelskou buňkou - exprese genů, skládání částic

Interakce s organismem - imunitní odpověď, latence, infekce

Přehled lidských virových patogenů I

Přehled lidských virových patogenů II

Vakcíny a antivirotika, priony

Metody studia virů

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)

Aktivní účast studenta na přednáškách.

Skóre v závěrečném testu nad 50%.

 
VŠCHT Praha