PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Supplementary food rheology - AP321001
Anglický název: Supplementary food rheology
Zajišťuje: Ústav sacharidů a cereálií (321)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Šárka Evžen doc. Ing. CSc.
Skřivan Pavel Ing. CSc.
Záměnnost : P321001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět rozšiřuje popis a výklad základních reologických charakteristik materiálů se složitým reologickým chováním a navazuje na výklad základů reologie v Potravinářských procesech. Podrobně popisuje komplexní reologické vlastnosti potravinářských materiálů a především materiály na bázi cereálních surovin, škrobu, čokolády a různých druhů náplní.Dále je podán základní přehled reometrie a podrobný přehled přístrojů reologického charakteru v cereálních laboratořích.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti získají znalosti pro uplatnění v testování a hodnocení kvality materiálů v oblasti kontroly potravinářských materiálů a výzkumu zejména v oblasti zpracování obilovin, výroby škrobu, čokolády a cukrovinek.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Literatura -

Z: Příhoda J., Humpolíková P., Novotná D.: Základy pekárenské technologie, Pekař a cukrář, s.r.o. Praha 2003

Z: Příhoda J., Houška M.: Mechanické a reologické vlastnosti potravin, in: Kadlec P. et al.: Procesy a zařízení potravinářských a biochemických výrob, KEY Publishing, Ostrava 2012

D: Barnes H., Hutton J., Walters K.: An introduction to rheology. New York: Distributors for the U.S. and Canada, Elsevier Science Pub. Co. Rheology series 1989

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Sylabus -

Základní klasifikace látek podle reologického chování (viskózní, elastické, plastické, viskoelastické. Reologické modely. Viskozitní anomálie, látky newtonské, nenewtonské, kombinovné typy plasticity, křivky toku a deformační křivky. Charakteristiky viskoelastického chování, grafický s matematický popis, model ideálního chování.

Lineární a nelineární viskoelastické chování, reálné viskoelastické látky, moduly charakterizující typy viskoelastického chování. Reometrie, hlavní druhy viskozimetrů (kapilární, tělískové, rotační, oscilační), univerzální přístroje a metody pro měření viskozity, elasticity, viskoelasticity (Instron, texturometry).

Přístroje pro empirická měření reologických vlastností v potravinářství (Brookfield, Mc Michel atd.). Klasifikace přístrojů cereálních laboratoří, měřících na empirickém základě (dynamické, statické podmínky). Přístroje cereálních laboratoří měřící za ustálené deformace (tzv.statické, extenzograf, alveograf aj.), za neustálené deformace (tzv. dynamické, farinograf, mixograf aj.), měřící na viskozimetrickém principu.

Měření reologických charakteristik polotuhých a tuhých látek (střída pečiva, sušenky, těstoviny aj.). Interpretace výsledků z přístrojů cereálních laboratoří v technologii a hodnocení kvality výrobků.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Studijní prerekvizity -

Předměty:

Fyzika

Potravinářské procesy

Praktika (laboratorní cvičení v rámci výuky, praxe v cerálních laboratořích) v měření s empirickými cereálními přístroji

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Účast na konzultacích a výkladu,

Ústní zkouška

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
 
VŠCHT Praha