Food Safety and Quality Management Systems - AP324005
Anglický název: Food Safety and Quality Management Systems
Zajišťuje: Ústav konzervace potravin (324)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Ševčík Rudolf doc. Ing. Ph.D.
Pivoňka Jan Ing. Ph.D.
Záměnnost : P324005
Termíny zkoušek   
Anotace -
Předmět zahrnuje relevantní disciplíny potřebné pro systémy řízení kvality a bezpečnosti ve výrobě potravin, shrnuje základní požadavky potravinového práva a národní legislativy, požadavky norem GFSI (BRC, IFS, FSSC22000), ISO 9001, ISO 22000, ISO 14000. Na struktuře norem GFSI jsou formou problem based learning a case studies vysvětlovány základní prvky a postupy systému řízení kvality a bezpečnosti v potravinářském podniku, jako jsou HACCP, vývoj výrobku, označování, kontrola a zkoušení, vnitřní audit, požadavky na provoz, požadavky provozní a osobní hygieny. Velký prostor je věnován principům analýzy nebezpečí a analýzy rizik v souvislosti s jednotlivými technologickými postupy napříč všemi potravinářskými komoditami. Předmět kromě vlastní výroby zahrnuje i okrajové části, jako jsou požadavky na prvovýrobu a postupy řízení kvality a bezpečnosti v distribuci potravin a ve stravovacích službách.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou mít pokročilé znalosti ze systémů řízení jakosti a zdravotní nezávadnosti, které se používají v potravinářském průmyslu.

Studenti budou umět:

Orientovat se v platné národní a evropské legislativě týkající se výroby a distribuci potravin.

Orientovat v systémech řízení jakosti a bezpečnosti potravin používaných u provozovatelů potravinářských podniků.

Zavést a udržovat systémy jakosti v potravinářských provozech.

Provést analýzu nebezpečí a analýzu rizik při výrobě a distribuci potravin.

Zavést systém kritických kontrolních bodů u provozovatelů potravinářských podniků.

Samostatně řešit krizové situace vznikající při výrobě a distribuci potravin.

Zavádět požadavky norem a standardů (HACCP, ISO 22000, FSSC22000, BRC, IFS,GlobalGAP, norem řady ISO 9000) u provozovatelů potravinářských podniků.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Literatura -

Z: Pieternel A. Luning, Willem J. Marcelis: Food Quality Management;: Technological and Managerial Principles and Practice, Enfield Pub & Distribution Company, 2009, ISBN: 9086861164.

D: Šuška, M.: Norma IFS Food - příručka pro úspěšný audit, Qualifood, 2012, ISBN: 9788090530102.

D: Kadlec, P., Melzoch, K., Voldřich, M.: Technologie potravin, Co byste měli vědět o výrobě potravin, Key Publishing 2009, ISBN:9788074180514.

D: Codex Alimentarius: GENERAL PRINCIPLES OF FOOD HYGIENE CAC/RCP 1-1969.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Studijní opory -

https://eur-lex.europa.eu

http://www.efsa.europa.eu/

https://www.globalgap.org/

http://www.szpi.gov.cz/

http://www.fssc22000.com/

https://www.brcglobalstandards.com/

https://www.ifs-certification.com/

https://www.svscr.cz/

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Metody výuky -

Přednášky vyučujících, prezentace odborného projektu, samostudium.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Nejsou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Sylabus -

1. Legislativa týkající se výroby a distribuce potravin (národní legislativa, legislativa EU).

2. Systémy řízení jakosti a zdravotní nezávadnosti uplatňované při výrobě potravin (HACCP, ISO 9000:2000, ISO 22 000).

3. Privátní normy bezpečnosti potravin (GFSI, IFS, BRC, FSSC22000, GlobalGap).

4. Zavádění, udržování a ověřování systému jakosti a bezpečnosti potravin.

5. Audity systému jakosti a bezpečnosti potravin.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Vstupní požadavky -

Nejsou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Studijní prerekvizity -

Nejsou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Samostatný odborný projekt, zkouškový test. Ústní zkouška.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)