PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Introduction to modern chemistry and technology of peptides - AP342003
Anglický název: Introduction to modern chemistry and technology of peptides
Zajišťuje: Ústav chemie přírodních látek (342)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 3/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Flegel Martin RNDr. CSc.
Záměnnost : P342003
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Aminokyseliny (AMK), jejich kódy a základní vlastnosti. Deriváty AMK ortogonálně chráněné a jejich používání v syntéze peptidů v roztoku. Kondenzační činidla a vedlejší reakce. Některé problémy při přípravě peptidů. Příklady syntéz v roztoku. Peptidy jako léčiva a možnosti jejich výroby. Přehled vybraných peptidových léčiv. Principy syntézy v pevné fázi. Automatizace, paralelní syntéza a příprava knihoven. Použití kombinatoriální chemie. Budoucnost peptidů.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět

Popsat metody přípravy syntetických peptidů různými klasickými a moderními postupy

Popsat základní způsoby jejich analytiky a technologie jejich výroby

Nahlížet na peptidy jako na skupinu přírodních látek s možností jejich strukturních modifikací s ohledem na biologicko-farmakologické vlastnosti a jejich další využití v medicíně

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Literatura -

1. (Z) Jones J.: Amino Acid and Peptide Synthesis: Oxford University Press, New York, 2002.

2. (D) Grant A.G.: Synthetic Peptides A Users Guide (second edition) : Oxford University Press, 2002 .

3. (D) Keith ó Proinsias: Short Peptide Synthesis (http://ww2.icho.edu.pl/Gryko_group/data/seminars/peptide.pdf)

4. (D) Novotná L.: Aminokyseliny; (biochemie.lf2.cuni.cz/cesky/biox2zimni/materialy/Aminokyseliny.ppt)

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Studijní opory -

Žádné nejsou.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Sylabus -

1. Aminokyseliny

2. Chránící skupiny: chránění aminoskupiny, α- karboxylové skupiny a taktika chránění vícefunkčních aminokyselin

3. Aktivace karboxylové skupiny, často používaná kondenzační činidla kondenzace derivátů AMK a některé vedlejší reakce

4. Jiné způsoby tvorby amidové vazby, ligace a použití enzymů při přípravě peptidů

5. Příklady a typy syntéz v roztoku a poznámky k analytice a k výrobě peptidových léčiv

6. Peptidová léčiva: biologické vlastnosti vybraných peptidů, výrobní metody-výhody a omezení, přehled hlavních vyráběných peptidů-léčivých látek

7. Koncept syntézy na pevné fázi

8. Automatizace syntéz, koncepty syntetizátorů

9. Paralelní syntéza peptidů

10. Historie kombinatoriální chemie

11. Syntéza knihoven pro vyhledávání nových materiálů

12. Použití knihoven peptidů a malých molekul

13. Budoucnost peptidů

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
Studijní prerekvizity -

Žádné nejsou

Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.11.2018)
 
VŠCHT Praha